Agenda 22 september 2022

Regionale Beleidscommissie & Privacycommissie Uitwisselplatform XDS-NN

De Regionale Beleidscommissie Uitwisselplatform XDS-NN adviseert de stuurgroep XDS, neemt besluiten over de plannen en stelt de uit te voeren projecten, pilots en bijbehorende fasering vast. Daarnaast houdt de beleidscommissie zich bezig met procesverbetering.

De Regionale Privacycommissie XDS houdt toezicht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in verband met de verwerking van Persoonsgegevens.

De leden van de beleidscommissie en de privacycommissie zijn vertegenwoordigers van de deelnemende partijen van XDS-NN. Eens per kwartaal komen de commissies bijeen om te vergaderen en af te stemmen. De vergaderingen worden gefaciliteerd door GERRIT.