Agenda 01 juni 2023

Privacy commissie XDS

De privacy commissie houdt toezicht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. De leden van de privacy commissie adviseren hierin aan de stuurgroep.

De leden van de privacy commissie bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen van XDS-NN. Dit overleg vindt eens per kwartaal plaats en wordt gefaciliteerd door GERRIT.