Bedankt voor het invullen van het klachtenformulier

Bedankt voor het invullen van het klachtenformulier.

Wat vervelend dat j een klacht hebt over de dienstverlening van GERRIT. We nemen jouw klacht in behandeling zodat we dit zo spoedig voor je kunnen oplossen.

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg