Zorgthema's

Focus in ons werk voor de regio

De Zorgthema’s van GERRIT

Samen met onze participanten hebben we ons werk onderverdeeld in een aantal zorgthema’s. Ons werkterrein is namelijk breed en het aanbrengen van zorgthema’s zorgt voor focus.

Zorg-IT gaat over vele mogelijke oplossingen voor verschillende communicatiebehoeften tussen diverse zorgpartijen, diverse zorgverleners… en hun patiënten!

Dit zijn de zorgthema’s waarmee we werken

 1. Medicatieveiligheid en het actueel medicatiedossier: Het tijdig beschikbaar hebben van het complete, actuele medicatieoverzicht van patiënten op momenten van spoed, voorschrijven, toedienen en overdragen.
  De huidige oplossing(en) en ontwikkelingen: infrastructuren voor uitwisseling: LSP en op termijn ook XDS
 2. Concentratie en spreiding van zorg: Concentratie van specialistische zorg, substitutie van tweede naar eerste lijn en anderhalvelijnszorg. Inzage en overdracht van alle relevante gegevens.
  De huidige oplossing(en) en ontwikkelingen: XDS (nu alleen nog beschikbaar voor ziekenhuizen, op termijn zorgbreed) Edifact en Veilige mail (Zorgmail). Beeldzorg en diverse portalen voor inzage in gegevens (o.a. Cyberlab).
 3. E-health / Zelfmanagement: De patiënt heeft regie op eigen gegevens en staat zelf aan het roer van zijn eigen zorg.
  De huidige oplossing(en) en ontwikkelingen: patiëntportalen, persoonlijke gezondheidsdossiers in combinatie met Edifact, besloten mail en (toekomstig) het LSP en XDS.
 4. Multidisciplinaire samenwerking: zorg georganiseerd rond de patiënt, waarbij verschillende zorgverleners tegelijkertijd samenwerken, zoals samenwerking rond chronische patiënten (diabetes, COPD, chronisch hartfalen, etc.), kwetsbare ouderen en complexe jeugdzorg.
  De huidige oplossing(en) en ontwikkelingen: keteninformatiesystemen, cliëntvolgsystemen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) in combinatie met LSP, XDS, Edifact, besloten mail, ‘veilige whatsapp’.
 5. Verbetering diagnostiekketen: diagnostiekaanvragen efficiënter inrichten en uitslagen breder beschikbaar stellen en onderling vergelijkbaar maken en dubbeldiagnostiek voorkomen.
  De huidige oplossing(en) en ontwikkelingen: Diverse ‘viewers’ (Cyberlab, Colab, CONNECT!, etc.) in combinatie met infrastructurele oplossingen zoals XDS.
 6. Verwijzen en overdragen: Het bij overdacht van patiënten van de ene naar de andere zorgverlener tijdig beschikbaar hebben van alle bijbehorende, actuele, relevante patiëntinformatie.
  De huidige oplossing(en) en ontwikkelingen: Veilige mail en EDI (ZorgMail) Verwijssystemen zoals Zorgdomein, Point, ZorgnaZorg. Workflow (XDW/XDS).
 7. Bereiken zorgbreed informatiestelsel: het duurzaam op orde brengen van informatievoorziening in de zorg om ontwikkelingen in de Nederlandse zorg te kunnen monitoren.
  De huidige oplossing(en) en ontwikkelingen: mogelijk toekomstige rol voor XDS

Wil je meer weten?

Ismail kan je er alles over vertellen. Bel of mail gerust!

Ismail Ciftci Relatiebeheerder

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg