Verhogen toestemming LSP voor kwetsbare patiëntgroepen, we doen het samen!

Voor de groep kwetsbare patiënten is toestemming extra belangrijk; er is namelijk een aannemelijke kans dat ze een keer op de huisartsenpost (HAP), spoedeisende hulp (SEH) en/of bij de dienstapotheek terecht komen.

Eind 2021 heeft GERRIT een pilot uitgevoerd rondom de opt-in van kwetsbare patiëntgroepen in de apotheek. De resultaten gaven aanleiding om in 2022 verder te gaan met dit belangrijke onderwerp.

Hieronder zie je hoe jij je voor de kwetsbare patiëntgroepen kan inzetten.

Algemeen

Bekijk de onderstaande documenten voor extra (achtergrond) informatie. Hier vind je ook aanbevelingen voor hoe je kwetsbare patiëntgroepen kiest en tips voor het verhogen van de opt-in.

Extra informatie
Tips voor verhogen opt-in

Resultaten pilot kwetsbare patiënt

(klik op de afbeelding om deze in een groter scherm te bekijken)

 

AIS specifieke informatie

Onderstaand zijn invulinstructies, informatiekaarten en eventueel de benodigde extra informatie om dit project uit te kunnen voeren weergegeven. Wij verzoeken je om de ingevulde invulinstructie op te sturen naar anke.prinsen@wijzijngerrit.nl Hiermee worden de resultaten op regionaal niveau geregistreerd. Werk je met een ander AIS en wil je meedoen? Neem dan contact met ons op.

CGM

Informatiekaart CGM
Invulinstructie CGM
Overzicht mogelijke ATC-codes

Pharmacom

Informatiekaart Pharmacom
Invulinstructie Pharmacom

Wil je meer weten?

Anke helpt je graag verder!

Anke Prinsen Projectmedewerker

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg