Betere, betaalbaardere en toegankelijker zorg

Landelijke en regionale zorgthema's

De juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. GERRIT maakt zich in de regio sterk voor (betere) digitale gegevensuitwisseling in de zorg!

Landelijke en regionale ontwikkelingen

Zorgverleners staan voor een grote opgave de komende jaren: de zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker maken. GERRIT is op de hoogte van landelijke en regionale ontwikkelingen en staat zorgverleners in Friesland, Groningen en Drenthe graag bij met informatie, advies, onderzoek, projectondersteuning of dienstverlening.

We werken samen met zorgverleners en hun vertegenwoordigers in de regio, maar ook daarbuiten. Zoals bijvoorbeeld met het Informatieberaad Zorg, het ministerie van VWS, Nictiz, brancheverenigingen zoals NFU, NVZ, KNMP en ZN. Daarnaast delen we uiteraard onze kennis met onze ‘broers en zussen’: de aangesloten RSO’s van de vereniging RSO Nederland. Op onze beurt profiteren wij weer van opgedane kennis en ervaring van andere RSO’s.

Hoe verhouden de verschillende ontwikkelingen en zorgthema’s zich tot elkaar? Waarom is MedMij belangrijk voor de VIPP-regelingen? En wat betekent registratie aan de bron voor de overdracht van de Basisgegevensset Zorg (BgZ)? We geven je op deze pagina een inkijkje in de zorgthema’s en ontwikkelingen die momenteel actueel zijn in onze regio of die landelijk spelen. Heb je een vraagstuk rondom een versnellingstraject zoals VIPP, Babyconenct of OPEN? Wil je aan de slag met Faexit (de fax de zorg uit)? Of wellicht bereidt jouw zorginstelling zich al voor op de veranderingen die de Wegiz met zich mee gaan brengen. Rondom al deze thema’s kunnen wij je van dienst zijn.

Duurzaam informatiestelsel

Om zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker te maken werkt het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg, waarin zorggegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld worden. Hiervoor worden afspraken, standaarden en voorzieningen gemaakt samen met de deelnemers van het Informatieberaad.

GERRIT is volop betrokken bij deze ontwikkelingen en houdt zich onder meer bezig met de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg:

 • Medicatieveiligheid;
 • Patiënt centraal;
 • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling;
 • Eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens.

Daarnaast houden we ons bezig met de vijf programma’s van het Informatieberaad Zorg die nauw aansluiten bij de prioritaire gegevensuitwisseling.

 1. Registratie aan de Bron.
 2. eOverdracht.
 3. Medicatieoverdracht.
 4. Twiin (beelduitwisseling).
 5. MedMij.

Stimulieringsregelingen (VIPP)

Hoe gaat het werkveld (‘de zorg’) ervoor zorgen dat de outcomedoelen worden gehaald? Om de zorgverleners te helpen de doelen te realiseren, zijn verschillende stimuleringsregelingen – de zogeheten VIPP-regelingen – in het leven geroepen.

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. VWS heeft voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht, bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen, GGZ sector, huisartsen en geboortezorg.

De belangrijkste doelstelling van de VIPP programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar mogelijk via een MedMij-gecertificeerd PGO. Alle VIPP programma’s werken hieraan.

Welke VIPP-regelingen zijn er?

Er zijn VIPP-regelingen voor verschillende sectoren. Sommige regelingen zijn al afgerond (zoals VIPP1), andere regelingen lopen nog. Soms is het nog mogelijk om in te schrijven. Bijvoorbeeld voor Babyconnect. Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) die nog niet deelnemen aan VIPP Babyconnect kunnen tot 31 maart 2023 aansluiten bij een van de bestaande regionale partnerschappen.

Overzicht VIPP-regelingen:

Wetgeving: de Wegiz

Elektronische of digitale gegevensuitwisseling is belangrijk om goede zorg te leveren. De overheid werkt aan een wet – de wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, afgekort Wegiz. In die wet wordt verwezen naar kwaliteitsstandaarden en normen. Dit alles is bedoeld om elektronische gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren en waar nodig dus zelfs bij wet af te dwingen. In onderstaande animatie van onder meer het ministerie van VWS wordt de samenhang tussen Wegiz, standaarden en normen uitgelegd.

 

Momenteel staan er elf gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz. Vier daarvan worden momenteel met voorrang uitgewerkt tot wettelijke verplichting.
Deze vier zijn:

 1. Overdracht Basisgegevensset Zorg tussen MSZ-instellingen;
 2. Uitwisseling van beeld en verslag tussen MSZ-instellingen;
 3. Verpleegkundige overdracht;
 4. Medicatieoverdracht | Digitaal voorschrijven en ter hand stellen.

Standaarden, afsprakenstelsels, integratieplatforms en meer

In het kader van de Wegiz maar ook vanwege andere kwaliteitsstandaarden, afsprakenstelsels en integratieplatforms werken we – samen met zorgverleners in Noord-Nederland – aan verschillende onderwerpen. Een greep uit de onderwerpen waarvoor je nog meer bij GERRIT terecht kunt:

Wil je meer weten?

Bel of mail met Wim en hij vertelt je graag meer.

Wim Hodes Directeur-bestuurder

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg