Nieuws
24 januari 2022

Indienen subsidieaanvraag Kickstart Medicatieoverdracht geopend

Wil je meedoen aan de Kickstart Medicatieoverdracht? Tot 15 april 2022 kunnen subsidieaanvragen voor samenwerkingsverbanden worden ingediend.

GERRIT werkt met zorgverleners in de regio aan het indienen van een subsidieaanvraag. Wil je meer weten of meedoen bij de subsidieaanvraag? Stuur dan een bericht aan onze projectapotheker Brigitte Duyvendak.

Wat is de Kickstart Medicatieoverdracht?

Het ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar voor de Kickstart Medicatieoverdracht. Tijdens dit project wordt de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting getoetst in de praktijk.

Subsidieaanvraag en documenten

De basis voor de subsidieaanvraag zijn het beleidskader en het plan van aanpak. In het beleidskader vind je de voorwaarden voor deelname en de wegingscriteria. Het programma ‘samen voor medicatieoverdracht’ heeft het beleidskader en plan van aanpak kort toegelicht in een presentatie. Alle informatie en de documenten voor de subsidieaanvraag vind je hier.

Op 24, 25 en 27 januari worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerden in de Kickstart. De bijeenkomsten per doelgroep (penvoerder, zorgaanbieder en ICT-leverancier) vinden twee keer plaats in week 4. Beide bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud. Opgeven voor deze bijeenkomsten kan via het aanmeldformulier.