Agenda 23 mei 2024

Privacycommissie XDS-NN

De privacycommissie XDS-NN houdt toezicht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. De leden van de privacycommissie adviseren hierin aan de stuurgroep.

De leden van de privacycommissie bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen van XDS-NN. Dit overleg vindt eens per kwartaal plaats en wordt gefaciliteerd door GERRIT.