Over ons

Samenwerken in de ICT en informatie-uitwisseling

We willen allemaal lang en gezond leven. Als we zorg nodig hebben, dan het liefst dichtbij huis. Dat vraagt veel van zorgaanbieders. Gelukkig zijn er technische oplossingen en digitale innovaties om zorgaanbieders beter met elkaar te laten samenwerken. Maar hoe kies je als zorgaanbieder de voor jou beste oplossing? Hoe zorg je dat dit aansluit bij wat andere zorgaanbieders doen én bij wat de patiënt wil?

GERRIT helpt zorgaanbieders met innovaties in zorgcommunicatie

Wij zijn projectleider, functioneel en technisch ontwerper, netwerkbeheerder, IT-architect, servicedeskmedewerker, security specialist en we denken met je mee of voeren het voor je uit.

We helpen je bij:

  • Het elimineren van de fax
  • Patiënten meer online laten doen
  • Samenwerking in de zorgketen opzetten
  • Jouw informatiesysteem laten praten met dat van anderen
  • Voldoen aan privacy- en securitywetgeving
  • Digitaal uitslagen inzien
  • Online samenwerking met andere zorgverleners

Ontstaan GERRIT

De naam GERRIT is afkomstig van Gerrit de Postduif uit de Fabeltjeskrant. In 1996 begonnen we met het stimuleren van ‘elektronische post’ tussen de systemen van huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en laboratoria in Friesland. In 2011 kwamen Groningen en Drenthe er ook bij. inmiddels deden we al veel meer dan een berichtendienst onderhouden. De meeste zorgverleners kennen ons van de EDI berichten, maar we doen nog veel meer. We helpen ziekenhuizen, huisartsen, zorginstellingen, GGZ, GGD, apothekers, laboratoria, fysiotherapeuten en nog veel meer zorgverleners in Noord-Nederland. Waarmee? Met het verbeteren van de digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners én naar patiënten.

Voor, door en van de zorg

GERRIT is opgericht dóór de zorg, vóór de zorg en is ván de zorg. GERRIT is daardoor onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk:

  • GERRIT is op 29 februari 1996 opgericht dóór de zorg om een oplossing te vinden voor de analoge post tussen de regionale zorgaanbieders en digitale communicatie mogelijk te maken tussen de systemen van de verschillende zorgverleners. GERRIT is uitgegroeid tot volwaardige organisatie die oplossingen biedt voor allerlei problemen rondom zorgcommunicatie, waarbij interoperabiliteit een uitgangswaarde is.
  • GERRIT werkt vóór de zorg in Noord-Nederland. GERRIT is de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) voor de zorg van Groningen, Friesland en Drenthe. Bekijk hier de overkoepelende vereniging RSO Nederland en de andere RSO’s.
  • GERRIT is ván de zorg, omdat alle participanten en klanten zorgaanbieders zijn. GERRIT wordt via de participatiebijdrage door de zorg gefinancierd en legt via de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht verantwoording af aan de zorg. De strategie van GERRIT wordt bepaald in samenspraak met de participanten.

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg