Kickstart Medicatieoverdracht

Samen werken aan een actueel en compleetmedicatieoverzicht

GERRIT voert in de regio Friesland een tweejarig project uit genaamd Kickstart Medicatieoverdracht. We doen dit samen met zorgverleners: Antonius Sneek, Zorggroep Alliade, GGZ Friesland, Patyna, apotheek de Dokkumer Wâlden en apotheekhoudende huisarts Sûnhûs.

Digitaal uitwisselen van medicatiegegevens: van tekentafel naar praktijk

De komende jaren wordt digitale overdracht van medicatiegegevens tussen alle sectoren in de zorg mogelijk. Meer dan 16.000 zorgaanbieders en 75 softwareleveranciers in de zorg implementeren hier voor de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de bijbehorende informatiestandaarden. Deze omvangrijke implementatie wordt goed voorbereid en uitgebreid getest tijdens de Kickstart Medicatieoverdracht. Hiermee start de landelijke uitrol van
medicatieoverdracht in de keten.

Medicatieoverdracht in de keten

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners de ruimte om te doen waar we zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Kennis delen

Onze collega’s van RSO Rijnmondnet voeren in de regio Rijnmond ook een Kickstart Medicatieoverdracht uit. We werken nauw samen en delen ervaringen met elkaar. De ervaringen van de regio Friesland en Rijnmond worden gebruikt voor de landelijke uitrol. In de samenwerkingsverbanden in de regio’s Friesland en Rijnmond nemen in totaal 13 zorgaanbieders, 10 verschillende zorginformatiesystemen en 3 PGO’s deel.

Kickstart Medicatieoverdracht

De komende jaren worden de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht -Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en Overgevoeligheden- door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd. In deze factsheet lees je meer over de Kickstart Medicatieoverdracht.

Testen voorafgaand aan brede uitrol

Voordat de informatiestandaarden breed uitgerold worden in de praktijk, worden ze uitgebreid getoetst. In de ‘Kickstart’ wordt in een beperkte setting aangetoond dat de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ werkt in de praktijk.

Rol GERRIT

GERRIT is penvoerder van de Kickstart Medicatieoverdracht in de regio Friesland en verzorgt de projectleiding. We werken hierbij nauw samen met natuurlijk de zorgverleners in de regio, de betrokken leveranciers, onze collega’s van RSO Rijnmondnet en het landelijk programma Samen voor Medicatieoverdracht. Het tijdig beschikbaar hebben van het complete, actuele medicatieoverzicht van patiënten op momenten van spoed, voorschrijven, toedienen en overdragen.is al jaren een prioriteit van ons werk en zorgverleners in de regio.

 

Wil je meer informatie?

Bea kan je er alles over vertellen!

Bea Klompmaker Projectleider Zorginnovatie

Bel mij terug