OPEN: digitale inzage van het huisartsendossier door de patiënt

Eén van de VIPP-regelingen

Landelijke stimuleringsregeling OPEN

Patiënten kunnen online hun medisch dossier van de huisarts bekijken. Gewoon thuis via de eigen telefoon of computer, nadat zij veilig inloggen. Patiënten zien dan bijvoorbeeld het advies van de huisarts, een lijst met hun medicijnen of uitslagen van bloedonderzoek. Hierdoor wordt het makkelijker om samen met de huisarts te praten over de eigen gezondheid en om een keuze te maken over de behandeling.

Wat hierboven wordt beschreven is het doel van de landelijke stimuleringsregeling OPEN, die speciaal is opgezet voor huisartsen. In Friesland hebben 174 huisartsenpraktijken zich aangemeld voor de regeling OPEN, hiervoor is een Friese OPEN-coalitie gevormd.

Deze coalitie wil drie modules uit de subsidieregeling gaan realiseren:

  • Module 1: Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’
  • Module 2: Stimuleren van gebr uik online inzage door patiënten
  • Module 5: Samenwerking met MedMij en PGO-leveranciers (PGO = Persoonlijke Gezondheidsomgeving) ).

Rol GERRIT

ROS Friesland heeft de Friese coalitie OPEN tot februari ondersteund in het voorbereidende traject. Vanaf de subsidieaanvraag gaat het project naar een implementatiefase. Bij deze nieuwe fase past ook een andere projectorganisatie. Vanaf februari 2020 is GERRIT toegetreden tot de stuurgroep. De Friese coalitie OPEN blijft bestaan uit de Friese Huisartsenvereniging (FHV) en Dokterszorg Friesland, waarbij laatstgenoemde de projectaansturing invult. Ook Groningen en Drenthe kennen een OPEN-coalitie. GERRIT is hier niet rechtstreeks bij betrokken, maar we houden wel afstemming met elkaar.

VIPP-programma’s

Het ministerie van VWS wil de digitale informatie-uitwisseling in de zorg stimuleren en verbeteren. Daarom heeft zij verschillende zogeheten versnellingsprogramma’s in het leven geroepen, de VIPP-programma’s. VIPP staat voor Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. GERRIT ondersteunt de zorgverleners in Friesland, Groningen en Drenthe bij de verschillende subsidieregelingen en versnellingsprograma’s, bijvoorbeeld met projectleiding, diensten of advies.

Projectupdate

Regelmatig plaatsen we updates rondom dit project. Klik op de links om de updates te lezen.

December 2020 Projectupdate OPEN – driekwart Friese huisartsen kiest eerst voor portaal

Dienstverlening GERRIT

Wist je dat GERRIT – naast projecten & advies – een aantal diensten biedt voor veilige digitale gegevensuitwisseling aan zorgaanbieders in Noord-Nederland? Hieronder vind je een opsomming van onze dienstverlening. Wil je meer weten, klik dan op de linkjes voor meer informatie.

Heb je vragen?

Bel of mail naar Douwe en hij beantwoordt ze graag.

Douwe Idzinga Projectleider

Bel mij terug