Programma InZicht: elektronisch gegevens delen in de ouderenzorg

Vergroten van de veiligheid en het vertrouwen in de zorg

Samen beslissingen nemen, minder administratieve last, minder kans op fouten. En beschikken over de juiste informatie op het juiste moment. In de langdurige zorg gaat uitwisselen van patiëntengegevens nog veel op papier. Het programma InZicht is opgezet om organisaties te helpen versneld informatie digitaal beschikbaar te stellen.

Deze subsidieregeling voorziet in een tegemoetkoming van de kosten voor de ontwikkeling en implementatie van:

  • Ontsluiten van patiëntgegevens via het zogeheten PGO: de persoonlijke gezondheidsomgeving (niet zijnde portaal)
  • De digitale overdracht tussen verpleegkundigen

Rol GERRIT

GERRIT heeft in 2019 en begin 2020 twee informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom deze VIPP-regeling en een derde bijeenkomst, een live webinar waarbij alle care-instellingen uit Noord-Nederland waren uitgenodigd. Uit de bijeenkomsten zijn een aantal leerpunten te destilleren. Belangrijk om te onthouden is dat het digitaal uitwisselen van zorggegevens met cliënten/patiënten of tussen zorgverleners onderling (verpleegkundige e-Overdracht) géén IT-project is. Je hebt er wel IT voor nodig. We moeten zien te voorkomen dat we alles technisch voor elkaar hebben, terwijl we geen zicht hebben op welke impact die gegevensuitwisseling heeft op het zorgproces (lees: relatie zorgverlener/cliënt). Dit risico bestaat indien het verkrijgen van de subsidie leidend wordt. De subsidie aanvraag is een flinke investering, maar de contextanalyse is sowieso waardevol. Zonder subsidie kan het ook, maar met extra geld achter de hand is het makkelijker schakelen binnen het project.

Een aantal instellingen heeft onderling afgesproken verder te willen, al dan niet met gebruikmaking van de InZicht-subsidie. Deze zullen van GERRIT hiertoe een uitnodiging ontvangen.

VIPP-programma’s

Het ministerie van VWS wil de digitale informatie-uitwisseling in de zorg stimuleren en verbeteren. Daarom heeft zij verschillende zogeheten versnellingsprogramma’s in het leven geroepen, de VIPP-programma’s. VIPP staat voor Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. GERRIT ondersteunt de zorgverleners in Friesland, Groningen en Drenthe bij de verschillende subsidieregelingen en versnellingsprograma’s, bijvoorbeeld met projectleiding, diensten of advies.

Dienstverlening GERRIT

Wist je dat GERRIT – naast projecten & advies – een aantal diensten biedt voor veilige digitale gegevensuitwisseling aan zorgaanbieders in Noord-Nederland? Hieronder vind je een opsomming van onze dienstverlening. Wil je meer weten, klik dan op de linkjes voor meer informatie.

Meer weten?

Nienke kan je er alles over vertellen

Nienke Lemstra Projectleider zorginnovatie

Bel mij terug