Wat doen we voor onze participanten?

We ontmoeten je graag bij één van onze bijeenkomsten!

GERRIT initieert projecten, onderzoeken en dienstverlening op verzoek en in opdracht van de participanten: zorgaanbieders in Noord-Nederland.

Concrete activiteiten die we voor onze participanten doen:

  • Regelmatig overleg met participanten, om de behoeften te peilen en ontwikkelingen te bespreken. Overleg vindt individueel plaats, maar ook in groepen. Er wordt gesproken met bestuurders, ICT’ers en zorgverleners.
  • Samenwerking met landelijke instanties, zoals het ministerie van VWS en andere regio’s. Deelname in de NICTIZ-regiodagen, het ‘Regionaal Architectuur Platform’ en diverse samenwerkingsverbanden. GERRIT vertegenwoordigt hierbij vaak de gezamenlijke zorgpartijen in Noord-Nederland.
  • Organisatie van netwerkbijeenkomsten zoals ‘GERRIT Podium’ en themagerichte bijeenkomsten.
  • Communicatie via eigen website, nieuwsbrieven en overig informatiemateriaal.
  • Bijdragen aan congressen en symposia, al dan niet georganiseerd door participanten.
  • Coördineren en ondersteunen van, dan wel adviseren bij projecten in de keten.
  • Het operationeel houden van een servicedesk ter ondersteuning.

Zonder winstoogmerk

GERRIT is een kennis- en innovatieplatform van en voor de zorg in Noord-Nederland, zonder winstoogmerk. Als regionale samenwerkingsorganisatie heeft GERRIT circa 40 participanten: zorginstellingen en koepels in Friesland, Groningen en Drenthe.

Ons werk voor de participanten kent geen individuele opdrachtgevers of klanten, maar is van algemeen nut voor alle participanten, en natuurlijk de patiënt. Ook doen we projecten die het algemene belang in de gezondheidszorg dienen. Het budget hiervoor wordt opgebracht door jaarlijkse bijdragen van de participanten op basis van draagkracht. Daarnaast kan sprake zijn van subsidies voor bepaalde projecten en wordt een deel van de marge van GERRIT Diensten BV ingezet voor de stichting.

Wil je meer weten?

Bel of mail met Wim en hij vertelt je graag meer.

Wim Hodes Directeur-bestuurder

Bel mij terug

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg