Regionale en landelijke samenwerking

Vertegenwoordiger van de regio

GERRIT helpt zorgaanbieders met innovaties in zorgcommunicatie

GERRIT staat voor samenwerking binnen de regio maar is tegelijkertijd ook vertegenwoordiger van de regio bij landelijke samenwerking. GERRIT werkt met verschillende organisaties samen om informatie-uitwisseling in de regio te verbeteren.

We werken samen met:

  • RSO Nederland. De regionale samenwerkingsorganisaties (negen verschillende RSO’s) hebben zich verenigd in RSO Nederland. Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT, vormt samen met twee collega’s uit andere regio’s het bestuur van RSO Nederland.
  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Informatieberaad Zorg. Samenwerking (via RSO Nederland) onder meer op het gebied van zorginnovatie (prioritaire processen, focusprogramma’s en stimuleringsregelingen).
  • De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Samenwerking in het kader van LSP-stimulering en – doorontwikkeling. Daarnaast (samen met RSO Nederland) op het gebied van het landelijke programma Twiin: een landelijke infrastructuur – op basis van internationale standaarden – voor de uitwisseling van medische gegevens.
  • Nictiz. Onder meer rondom de nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces (Medicatieproces 9.0).

Wil je meer weten?

Bel of mail met Wim en hij vertelt je graag meer.

Wim Hodes Directeur-bestuurder

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg