Privacy & cookies

Hoe wij omgaan met jouw gegevens

Stichting GERRIT en alle aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder GERRIT Diensten BV, hierna te noemen GERRIT, gevestigd aan Lavendelheide 11B 9202 PD Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (pdf-bestand).

Kennisdeling en initiatiefontwikkeling

met de gehele zorgketen

Veilig en snel

digitaal zorggegevens uitwisselen

In het hart

van de zorg