Overige XDS dienstverlening en oplossingen

Met de kennis, gegevens en ervaringen opgedaan binnen XDS-NN heeft GERRIT een aantal aanvullende producten ontwikkeld. Samen met jouw zorgorganisatie maken we een passende oplossing voor:

 • Raadplegen patiëntgegevens en beelden beschikbaar binnen XDS-NN
 • Documentuitwisseling voor verwijzingen extern onderzoek
 • Documentuitwisseling voor externe behandeling
 • Workflow ondersteuning voor werkprocessen in de zorg
Geschikt voor: eerstelijnspraktijken algemeen geboortezorg huisartsen thuiszorg ziekenhuizen

Ben je op zoek naar nieuwe manieren van informatieuitwisseling in de zorg? We helpen je graag met één van onze XDS-oplossingen:

 • Raadplegen patiëntgegevens en beelden beschikbaar binnen XDS-NN
 • Documentuitwisseling voor verwijzingen extern onderzoek
 • Documentuitwisseling voor externe behandeling
 • Workflow ondersteuning voor werkprocessen in de zorg

Ben je benieuwd hoe dit in de praktijk werkt? We laten je graag kennis maken met een aantal oplossingen die we samen met zorgpartijen op basis van bovenstaande producten  al hebben geïmplementeerd in het zorglandschap in Noord-Nederland. Je vindt deze onderaan deze pagina.

Patiëntgegevens en beelden raadplegen

Voor het leveren van goede zorg heb je als zorgverlener actuele, complete en betrouwbare informatie nodig over jouw patiënt. Omdat steeds meer mensen zowel door de specialist in het ziekenhuis als door hun eigen huisarts of andere eerstelijnszorgaanbieder worden behandeld, is het van belang dat alle relevante patiënteninformatie óók door de eerstelijnszorgaanbieder is in te zien. GERRIT helpt je met een oplossing op basis van XDS-standaarden om patiëntgegevens en beelden te raadplegen.

Het ontsluiten van ziekenhuisinformatie voor huisartsen is een grote stap voorwaarts. Het is al langer mogelijk om verwijsinformatie te delen, maar huisartsen hebben in de meeste regio’s nog geen directe toegang tot bijvoorbeeld röntgenfoto’s en andere beelddiagnostiek die in opdracht van een specialist zijn uitgevoerd of gemaakt.

Documentuitwisseling voor extern onderzoek en/of behandeling

Daar waar het kan, vindt zorg dichtbij huis plaats. Zo hoeft de patiënt niet ver te reizen. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer eerstelijns diagnostische centra (EDC’s) waar patiënten – dichtbij huis – terecht kunnen voor onderzoek.

Eerstelijnsdiagnostiek omvat allerlei diagnostische onderzoeken ter ondersteuning van eerstelijns zorgverleners; vooral voor huisartsen en verloskundigen. Het scala van diagnostische onderzoeken is breed:

 • Klinisch chemisch onderzoek;
 • Microbiologisch onderzoek;
 • Functieonderzoek;
 • Beeldvormend onderzoek.

Dankzij de XDS-oplossing voor extern onderzoek zijn de beelden en patiëntdata beschikbaar. Niet alleen voor de huisarts of verloskundige, maar ook voor de specialist. Als de patiënt in het ziekenhuis wordt behandeld, is de informatie dus digitaal te raadplegen. Dat scheelt tijd en geld: de onderzoeken hoeven niet opnieuw te worden uitgevoerd en de beelden hoeven niet op een CD-ROM te worden gebrand.

Workflow ondersteuning voor de zorg

De zorgvraag in Nederland neemt toe en de manier waarop zorg wordt geconsumeerd verandert. Onderzoek in het ene ziekenhuis, behandeling in het andere ziekenhuis. Zorg houdt zich al lang niet meer aan de figuurlijke grenzen van een ziekenhuis of zorginstelling. Bij al deze nieuwe ontwikkelingen is een goed digitaal werkproces onontbeerlijk. Met XDS-workflow is het zorgproces over meerdere instellingen te volgen én te coördineren.

XDS implementatie in Noord-Nederland

Verschillende zorginstellingen in Noord-Nederland maken al gebruik van oplossingen op basis van XDS. Hieronder volgen enkele voorbeelden van succesvol geïmplementeerde XDS-diensten.

ZorgnaZorg
ZorgnaZorg is een coöperatie van ziekenhuizen en zorginstellingen in Noord Nederland en organiseert de nazorg voor patiënten die na verblijf in het ziekenhuis niet meteen naar huis kunnen. Daarnaast is ZorgnaZorg het coördinatiepunt voor het organiseren van (spoed) opnames in verpleeg- of verzorgingshuis voor huisartsen. Voor de transmurale doorverwijzing bij ZorgnaZorg wordt gebruik gemaakt van een XDS-oplossing om veilig en snel aanmeld- en cliëntgegevens te kunnen uitwisselen.

Verwijsapplicatie van Radiotherapie Centra naar UMCG Protonentherapiecentrum 
Protonentherapie is een innovatieve bestralingsvorm, waarbij gezond weefsel in de buurt van de tumor beter intact blijft. Voor de verwijzing voor protonentherapie bij het UMCG Protonentherapiecentrum wordt samengewerkt met het Radiotherapeutisch Instituut Friesland, Isala Klinieken Zwolle, Medisch Spectrum Twente, Radiotherapiegroep (Deventer/Arnhem), Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Prinses Maxima Centrum. Patiënten kunnen echter ook vanuit andere instituten verwezen worden naar het UMCG voor protonentherapie.

Het geprotocolleerd verwijzen naar het Protonentherapiecentrum UMCG verloopt via een XDS-verwijsapplicatie van GERRIT. Met deze verwijsapplicatie zijn formulieren, beelden en verslagen digitaal beschikbaar.

Document- en beelduitwisseling Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN)
SEDN staat voor Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland en is een diagnostisch centrum in Groningen. SEDN voert – na verwijzing door de huisarts – medische onderzoeken uit: echo-onderzoek, röntgenonderzoek en botdichtheidsmeting. Als een patiënt verdere behandeling nodig heeft in het ziekenhuis, zijn de onderzoeken en bijbehorende documenten digitaal beschikbaar voor de specialisten in de ziekenhuizen.

Wil je meer weten?

Bel of mail met Siebe. Hij vertelt je er graag meer over!

Siebe van der Leij Productmanager XDS