Samenwerking noordelijke laboratoria en GERRIT

Eén digitaal systeem voor het aanvragen van medische diagnostiek

Onder de werknaam Connect! ontwikkelen Certe, HAL Friesland en Izore in samenwerking met GERRIT één digitaal systeem voor het aanvragen van medische diagnostiek voor de zorgketen in Noord-Nederland.

Opzet is een systeem te ontwikkelen dat toepasbaar is voor integratie in bestaande patiëntinformatiesystemen in ieder geval in de eerste en tweede lijn. Ook wordt gekeken naar een interactieve component om dubbeldiagnostiek te voorkomen en inhoudelijke ondersteuning ten aanzien van de keuze van diagnostiek in de context van de vraagstelling van de patiënt te bieden.

Patiëntveiligheid

Het systeem moet een goed overzicht geven van diagnostische informatie, en patiëntveiligheid bieden. Begonnen wordt met de ontwikkeling van een oplossing voor de klinisch chemische aanvragen vanuit de eerste lijn.

Om de wensen en eisen van diverse aanvragers te weten te komen zijn er workshops met huisartsen, doktersassistenten en specialisten ouderengeneeskunde uit Friesland, Groningen en Drenthe georganiseerd. Ook hebben er gesprekken met mogelijke andere betrokken organisaties plaatsgevonden. Hiernaast zijn Certe-, HAL- en Izore-medewerkers bevraagd. Al deze informatie is verwerkt in een pakket van eisen, waarmee vervolgens in overleg met leveranciers over bestaande, dan wel nieuw te bouwen oplossingen is gegaan.

GERRIT biedt ondersteuning in zowel stuurgroep als de projectgroep en de architectuurwerkgroep.

“Dat we dit traject als verschillende laboratoria samen doen, maakt het niet makkelijker, maar wél beter. Kwaliteit moet in dit project vóór tijd gaan. Stichting GERRIT is erbij gevraagd als belangrijke partner voor onder meer de infrastructuur.”

Lees het interview met Anne-Marie van Elsacker, directeur Medische Microbiologie Izore en Certe

Dienstverlening GERRIT

Wist je dat GERRIT – naast projecten & advies – een aantal diensten biedt voor veilige digitale gegevensuitwisseling aan zorgaanbieders in Noord-Nederland? Hieronder vind je een opsomming van onze dienstverlening. Wil je meer weten, klik dan op de linkjes voor meer informatie.

Wil je meer weten?

Leendert kan je er alles over vertellen. Bel of mail gerust!

Leendert Nooitgedagt Programmamanager

Bel mij terug