Bouwen aan infrastructuur en e-health appstore

PGO Netwerk Noord - Werkpakket data-uitwisseling

Werkpakket data-uitwisseling

Het programma PGO Netwerk Noord bestaat uit vijf werkpakketten. Eén daarvan is het werkpakket data-uitwisseling. Begin november was de inhoudelijke start van dit programma (lees hier het nieuwsbericht Ehealth appstore in de maak!).

In dit werkpakket zijn 3 doelen te onderscheiden:

  1. Ontwerp van de technische architectuur en bouw van de infrastructuur
  2. Ontwerp van een E-health module standaard & realisatie van een E-health app store
  3. Inrichten van een E-health app software factory

Ontwerp van de technische architectuur en bouw van de infrastructuur

Ontwerp van een technische architectuur volgens de common ground principes en ondersteunend aan het medmij afspraken stelsel. De bouw van de technische infrastructuur voor de realisatie van de use cases uit wp3. De onderdelen van de architectuur zijn hierbij onder andere een DVZA platform met autorisatie- en resource server, koppeling hiervan met het bestaande XDS netwerk Noord Nederland en de koppeling vanuit het DVZA platform met de achterliggende bronsystemen.

Ontwerp van een E-health module standaard & realisatie van een E-health app store

Ontwerp van een open PGO neutrale module standaard voor de communicatie tussen modules en PGO’s. Deze module standaard wordt samen met Medmij ontwikkeld. Naast de module standaard wordt ook een E-health app store ontwikkeld die benaderbaar is vanuit alle door Medmij gecertificeerde PGO’s. Hiermee kunnen breed functionele PGO’s aangevuld worden met aanvullende E-health modules die beschikbaar komen voor alle PGO’s.

Inrichten van een E-health app software factory

In samenwerking met werkpakket 4 wordt een software factory ontwikkeld die MKB ondernemingen en start-ups gaat ondersteunen bij het produceren van E-health apps (die beschikbaar komen in de E-health app store). De factory bestaat uit diverse onderdelen; onderdelen die nu voorzien zijn:

  • No-code content platform om zorgprogramma’s mee te kunnen ontwikkelen om deze aan PGO beschikbaar te kunnen stellen
  • No-code software ontwikkelplatform om volledige E-health app’s mee te kunnen bouwen
  • Test ondersteuning om software en api’s geautomatiseerd te kunnen testen
  • Simulatie omgeving
  • Financiële ondersteuning (werkpakket 4)
  • Advies en begeleidingsdiensten (werkpakket 4)
Ondersteuning

Voor de uitvoering van dit programma krijgt GERRIT ondersteuning van Stichting De Friesland

Stichting De Friesland

Dienstverlening GERRIT

Wist je dat GERRIT – naast projecten & advies – een aantal diensten biedt voor veilige digitale gegevensuitwisseling aan zorgaanbieders in Noord-Nederland? Hieronder vind je een opsomming van onze dienstverlening. Wil je meer weten, klik dan op de linkjes voor meer informatie.

Wil je meer weten?

Leendert kan je er alles over vertellen. Bel of mail gerust!

Leendert Nooitgedagt Programmamanager

Bel mij terug