Samen slim!

Tegearre Tûk – medicatieoverdracht in Zuidwest-Friesland

Het project Tegearre Tûk

Kennis delen over en voorsorteren op de nieuwe richtlijn medicatieoverdracht: dat is kortgezegd wat we doen in het project Tegearre Tûk. Tegearre Tûk is Fries voor ‘samen slim’. In dit pilotproject wordt gewerkt aan betere medicatieoverdracht in de regio Zuidwest-Friesland. Uiteindelijk willen we dit uitrollen naar de gehele regio.

We doen dit in samenwerking met verschillende sectoren omdat medicatieoverdracht veelal plaatsvindt tússen sectoren.

Landelijk programma medicatieoverdracht

De nieuwe richtlijn medicatieoverdracht brengt vele veranderingen met zich mee. Eén daarvan is de nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces (ook wel Medicatie 9.0 genoemd.) Alle wijzigingen zijn samengebracht in een landelijk programma Medicatieoverdracht, waarin gefaseerd in een aantal jaren wordt gewerkt aan de implementatie van de nieuwe richtlijnen en informatiestandaarden.

Op dit moment zijn de leverancierssystemen nog niet klaar voor deze wijzigingen. Toch vinden we het als GERRIT belangrijk dat zorgverleners op de hoogte zijn van de aanstaande veranderingen en hier mét elkaar alvast (proces)afspraken over maken.

Regiegroep medicatieoverdracht in de keten

Om te kijken hoe die afspraken het beste gemaakt kunnen worden, voeren we het project Tegearre Tûk uit. In de regio Zuidwest-Friesland is al langere tijd een regiegroep medicatieoverdracht in de keten actief. Vertegenwoordigers van verschillende sectoren zitten hier met elkaar aan tafel. De regiegroep heeft in het verleden samen met GERRIT haar huidige protocol medicatieoverdracht gemaakt.

In de komende maanden werken we samen met de regiegroep aan het maken van afspraken: wat doe je nu, hoe verhoudt zich dat tot de nieuwe richtlijn en welke procesafspraken kunnen we alvast verbeteren totdat de techniek gereed is? We richten ons daarbij op vier thema’s:

  1. Stoppen en wijzigen van medicatie
  2. Opname en ontslagproces
  3. ICA’s (Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën)
  4. Labwaarden op recept

Rol GERRIT

GERRIT is projectleider van de pilot Tegearre Tûk. We voeren gesprekken met de vertegenwoordigers van de sectoren in Zuidwest-Friesland: Ziekenhuisapotheek, openbare apotheek, ASP, huisarts, apotheekhoudende huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde (VVT), thuiszorg, trombosedienst, transmuraal coördinator ziekenhuis. Samen met de regiegroep maken we afspraken die we kunnen toepassen zodra de techniek er klaar voor is.

Meer informatie?

Wil je meer weten over dit project of heb je een vraag over de nieuwe richtlijn medicatieoverdracht? Neem dan contact op met onze projectapotheker Brigitte Duyvendak via telefoonnummer 085-7604076.

Dienstverlening GERRIT

Wist je dat GERRIT – naast projecten & advies – een aantal diensten biedt voor veilige digitale gegevensuitwisseling aan zorgaanbieders in Noord-Nederland? Hieronder vind je een opsomming van onze dienstverlening. Wil je meer weten, klik dan op de linkjes voor meer informatie.

Wil je meer weten?

Brigitte vertelt je er graag over

Brigitte Duyvendak Projectapotheker

Bel mij terug