Interview
04 juni 2020

Anne-Marie van Elsacker (Izore en Certe) over COLAB

Één systeem voor het digitaal aanvragen van laboratoriumonderzoek.

Waarom digitaal aanvragen? Anne-Marie van Elsacker, directeur divisie Medische Microbiologie bij Izore en Certe legt uit: “In een digitaliserende wereld wil je als organisatie méé gaan. We kunnen al heel lang uitslagen digitaal aanbieden. Aanvragen gaat echter nog steeds op papier. Het aanvraagproces is heel complex, dus lastig te digitaliseren. Toch wilden we daar als organisatie iets mee.”

GERRIT is erbij gevraagd als belangrijke partner voor onder meer de infrastructuur

Toen bleek dat dezelfde wensen bij Certe en HAL Friesland leefden, is besloten samen te werken in een nieuw opgerichte projectorganisatie Connect!. “Dat we dit traject als verschillende laboratoria samen doen, maakt het niet makkelijker, maar wél beter. Kwaliteit moet in dit project vóór tijd gaan. Stichting GERRIT is erbij gevraagd als belangrijke partner voor onder meer de infrastructuur.”

Laboratoria in de lead

De laboratoria kiezen er heel nadrukkelijk voor zelf in de lead te zijn bij het ontwikkelen en beheren van COLAB. “De wereld van klinische chemie en microbiologie is zó veranderlijk, dat wil je zo centraal mogelijk in beheer hebben.”

Het is voor de laboratoria belangrijk om het digitaal aanvragen van onderzoeken voor de huisartsen zo eenvoudig mogelijk te maken. “De huisartsen willen wel én snappen wel waarom we het aanvragen willen digitaliseren, maar tegelijkertijd zitten zij niet te wachten op ingewikkelde procedures en systemen. Het aanvraagproces moet voor huisartsen dus niet te moeilijk zijn.” Het is om deze reden dat eerst in een aantal pilotpraktijken is begonnen, en dat wij de huisartsen uit deze praktijken hebben gevraagd kritisch met ons mee te denken. Samen met de huisartsen uit de pilot wordt besproken hoe het digitale proces eenvoudiger kan. “COLAB biedt daarbij ook voordelen: de patiënt- en praktijkinformatie komt automatisch mee bij de aanvraag.”

Complex proces

De pilot rondom digitaal aanvragen van laboratoriumonderzoek leverde veel resultaten op én liet tegelijkertijd zien hoe complex het proces is. “Wie neemt het materiaal waar af? Op de huisartsenprikpost, of juist thuis bij de patiënt? Of wordt een test bij de huisarts zelf gedaan? Ook dat proces – het zogeheten point of care testing (poct) – willen we digitaal ondersteunen door middel van COLAB.”

GERRIT biedt ondersteuning in zowel stuurgroep als de projectgroep en de architectuurwerkgroep. “Het is heel fijn om Stichting GERRIT erbij te hebben. We zijn weliswaar gefuseerd, maar in de logistiek drie verschillende organisaties. Stichting GERRIT denkt daarin heel goed mee en brengt deze processen goed in kaart én dwingt ons na te denken over hoe we met elkaar en de betrokken zorgverleners goede afspraken kunnen maken zodat de zorg in de regio ermee wordt geholpen.”

Lees meer over het project rondom digitaal aanvragen van laboratoriumonderzoek