Agenda 20 september 2024

Participantenraad GERRIT

De participantenraad is één van de organen van GERRIT. De participantenraad bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging op bestuurdersniveau van alle participanten van GERRIT.

De participantenraad heeft zwaarwegend adviesrecht op de strategie van GERRIT. De kernfunctie van de participantenraad is het bewaken van de identiteit en doelstelling van GERRIT als platform- , samenwerkings- en ontwikkelorganisatie op ICT-gebied tussen organisaties werkzaam in de zorg in Noord-Nederland. De participantenraad komt gemiddeld eens per kwartaal bijeen.