PGO coördinatie voor ketenondersteuning

Samen informatieuitwisseling in de zorgketen verbeteren

Hoe kunnen we PGO coördinatie in de regio inrichten en wat is hiervoor nodig? Met deze opdracht is GERRIT in 2022 aan de slag gegaan. We ronden we dit project halverwege 2023 af en hopen dan ook een structurele borging voor dit probleem te realiseren.

Aanleiding en problemen

Momenteel wordt er vanuit verschillende VIPP regelingen, projecten, proeftuinen en pilots ervaring opgedaan met de ontsluiting naar de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) van de burgers. Deze ervaringen zijn echter niet allemaal positief. Uit onderzoek van PGO on air (Patiëntfederatie Nederland) blijkt dat het 39% van de burgers niet lukt om de gegevens te bekijken in hun PGO. Verder zijn er nog veel onopgeloste issues in de keten van XIS, DVZA en PGO’s. Deze issues zijn onder te verdelen in drie categorieën:

 1. Technisch (ontsluiting gaat ergens mis)
 2. Inhoudelijk (dubbelingen, onduidelijke of niet te duiden informatie)
 3. Functioneel (wat staat waar in het PGO).

Deze issues leiden tot de volgen problemen:

 • Het is onduidelijk voor betrokkenen (zorg en leverancier) wanneer een issue of verzoek wordt opgelost
 • Het is onduidelijk waarom een issue of verzoek niet kan worden opgelost
 • Het is onduidelijk wie een issue of verzoek moet oplossen
 • Het is onduidelijk bij wie het issue neergelegd moet worden (leveranciers, MedMij, OPEN, NVZ, VWS, Nictiz etc.)
 • Project, traject of pilot komen niet verder. Leveranciers (XIS, DVZA, PGO) zijn afhankelijk van elkaar en eisen/kwalificaties
 • Dezelfde issues blijven steeds terugkomen (denk aan OPEN, VIPP5, VIPP GGZ)
 • Afspraken maken tussen individuele zorgaanbieder en PGO/DVZA leveranciers is omslachtig/onpraktisch

Al deze problemen leiden tot vertraging en frustratie in de verschillende projecten rondom PGO’s. Naar aanleiding van deze problemen heeft de participantenraad aan GERRIT het volgende gevraagd:
“Verken of er PGO coördinatie in de regio ingericht kan worden en wat hiervoor nodig is”

Oplossingsrichting

Met PGO coördinatie voor de noordelijke provincies is er een kans om deze problemen op te sporen en op te lossen. In de komende maanden moet duidelijk worden hoe een mogelijke coördinatie eruit kan komen te zien en zal er ook al de eerste ervaring mee opgedaan worden. Deze coördinatie in de PGO keten is bedoeld is voor zorgaanbieders en leveranciers. Tevens is een belangrijk uitgangspunt dat we geen werk overgenomen van landelijke initiatieven, maar dat PGO coördinatie in de regio een aanvulling is.

Rol GERRIT

GERRIT coördineert dit project. Zo hebben we een zogeheten planningssessie gehouden met zorgverleners, PGO-leveranciers, DVZA-leveranciers, MedMij en vertegenwoordigers van patiënten. In deze sessie hebben we samen alle obstakels geïnventariseerd die ervoor zorgen dat wij op dit moment nog geen PGO coördinatie hebben. De uitkomsten hiervan hebben geleid tot een plan van aanpak met duidelijke tussen- en einddoelen. Binnen dit project kennen we 3 klankbordgroepen:

 • Zorgaanbieders: projectleiders vanuit VIPP5, VIPP GGZ, VIPP OPEN, VIPP Babyconnect, mogelijk later ook VIPP Inzicht.
 • Techniek: vertegenwoordiging vanuit zorgaanbieders, PGO leveranciers, DVZA leveranciers, MedMij adviseur en vertegenwoordiging vanuit PGO Netwerk Noord
 • GERRIT: verschillende medewerkers die meewerken aan de dienstontwikkeling

Meer weten?

Nienke kan je er alles over vertellen

Nienke Lemstra Projectleider zorginnovatie