Verwijzen met XDS binnen regionaal oncologienetwerk

Een regionaal netwerk voor lever, alvleesklier, galblaas en galwegen-chirurgie waarin digitaal kan worden verwezen en digitaal informatie kan worden uitgewisseld.

Dat is kort samengevat waar de ziekenhuizen in Noordoost-Nederland – verenigd in het zogeheten Managed Clinical Network Hepato Pancreato Biliaire Chirurgie – samen met Stichting GERRIT en softwareleverancier Forcare in een pilot aan hebben gewerkt, onder meer dankzij subsidie van het Citrienfonds.

Achtergrond om te komen tot één regionaal netwerk

Het Managed Clinical Network Hepato-Pancreato-Biliaire chirurgie (lever-, alvleesklier en galwegchirurgie, afgekort MCN HPB) omvat een aantal regionale kernziekenhuizen: UMCG Groningen, MCL Leeuwarden (en Tjongerschans Heerenveen), Isala Zwolle en MST Enschede. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen regionale adherentiegebied, dus elk ziekenhuis levert tertiaire zorg. Het UMCG is tevens expertisecentrum (quaternair) voor de andere drie MCN HPB-ziekenhuizen.

Oncologische zorg specialiseert en concentreert zich steeds verder. En wordt complexer. Zodoende is niet alle kennis standaard meer in huis. Een expertpanel biedt dan een goede structuur om deskundigen te raadplegen. Binnen het landelijke Citrienprogramma ‘Naar regionale oncologienetwerken’ zijn verschillende regionale oncologische expertpanels opgezet.

Rol GERRIT

GERRIT was projectleider van deze pilot. Met behulp van XDS is in deze pilot geprobeerd het expertpanel te ondersteunen.

Lees ook het interview met chirurg Carlijn Buis (UMCG): “Niet nog eens tien jaar faxen!”

Dienstverlening GERRIT

Wist je dat GERRIT – naast projecten & advies – een aantal diensten biedt voor veilige digitale gegevensuitwisseling aan zorgaanbieders in Noord-Nederland? Hieronder vind je een opsomming van onze dienstverlening. Wil je meer weten, klik dan op de linkjes voor meer informatie.

Wil je meer weten?

Leendert kan je er alles over vertellen. Bel of mail gerust!

Leendert Nooitgedagt Programmamanager