Interview
02 juni 2020

Carlijn Buis (UMCG): “Niet nog eens tien jaar faxen!”

Een regionaal netwerk voor lever, alvleesklier, galblaas en galwegen-chirurgie waarin digitaal kan worden verwezen en digitaal informatie kan worden uitgewisseld.

Interview Carlijn Buis UMCGDat is kort samengevat waar de ziekenhuizen in Noordoost-Nederland – verenigd in het zogeheten Managed Clinical Network Hepato Pancreato Biliaire Chirurgie – samen met Stichting GERRIT en softwareleverancier Forcare in een pilot aan hebben gewerkt, onder meer dankzij subsidie van het Citrienfonds.

Carlijn Buis, chirurg in het UMCG, legt uit waar de behoefte aan digitale uitwisseling vandaan komt: “Ons MDO is vol, overvol. We willen voldoende tijd en aandacht hebben voor elke patiënt die we bespreken. Als dan blijkt dat we incomplete informatie hebben of dat gegevens niet toegankelijk zijn, dan gaat dat ten koste van de bespreking en uiteindelijk de start van de behandeling van de patiënt. Tevens is het voor de verwijzende centra niet duidelijk waar hun verwijzing zich bevindt ‘in het proces’.”

Buis is er heel stellig over: “Digitaal uitwisselen zoals we het in gedachten hebben, is ‘the way to go’, we gaan echt niet nog tien jaar faxen versturen! Maar wat we willen, blijkt moeilijk te vangen in nulletjes en ééntjes.” Er was een sterke wens naar het digitaliseren van verwijzingen. “Digitaal verwijzen in plaats van per fax, je zou denken: ‘hoe moeilijk kan het zijn?’ Iedereen was heel enthousiast. Maar gaandeweg bleek het lastig te realiseren, ook omdat wij  een soort Rupsje Nooitgenoeg bleken te zijn en het toch al complexe proces er ook niet simpeler op werd.”

“Digitaal uitwisselen zoals we het in gedachten hebben, is ‘the way to go’, we gaan echt niet nog tien jaar faxen versturen!

De complexiteit bij met name levertumoren en de verschillende bijbehorende behandelingen is enorm. “Natuurlijk moet je classificaties afspreken en gebruiken, maar de interpretatie van de individuele zorgverlener is óók van groot belang. En juist die complexiteit is lastig te digitaliseren.”

IHE Cross Enterprise Workflow (XDW) profiel

In de pilot werd gebruik gemaakt van het IHE Cross Enterprise Workflow (XDW) profiel, een standaard om workflow in te richten in de verschillende organisaties. Er zijn tests uitgevoerd tussen een aantal ziekenhuizen, maar er kwamen nog veel technische issues naar voren. “Dat is het risico als je voorloper bent, dan loop je soms tegen een muur. De pilot staat nu even stil, maar is wat ons betreft echt nog niet afgelopen. We hopen de pilot binnenkort weer op te kunnen pakken.”

‘Systemen moeten met elkaar praten’

Buis: “Binnen de UMCG-staf worstelen we met hoe we de aan ons verwijzende zorgverleners goed ten dienste kunnen zijn. We leveren state-of-the-art-patiëntenzorg, maar de communicatie met elkaar als professionals wordt onvoldoende ondersteund door de systemen.” Buis is een absolute voorstander van het gebruik van digitale standaard uitwisseling tussen systemen. “De systemen moeten met elkaar praten, in één taal. Ik ben er heilig van overtuigd dat we dit samen voor elkaar krijgen. Met als doel om het voor arts en patiënt makkelijker te maken, zorg op meerdere locaties soepel te laten te verlopen, dat de continuïteit van zorg is gewaarborgd zonder dubbel werk. Want uiteindelijk draait het niet om het systeem waarmee we werken, maar om de patiënt. Het systeem moet de arts ondersteunen, het moet geen onwerkbaar gedrocht worden.”

Hier vind je meer informatie over de pilot van het Managed Clinical Network Hepato Pancreato Biliaire Chirurgie