Babyconnect: digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Veilige zorg voor moeder en kind

Het subsidieprogramma Babyconnect helpt de geboortezorg bij het realiseren van informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling. Het programma richt zich op gebruiksvriendelijke informatie uitwisseling tussen de zwangere en de zorgverleners met een PGO en uitwisseling tussen de zorgverleners onderling. Het doel van Babyconnect is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar onder andere de jeugdgezondheidszorg.

Wat is Babyconnect?

Digitale gegevensuitwisseling nu nog niet mogelijk

Op dit moment is het nog niet of beperkt mogelijk dat geboortezorgverleners onderling én met cliënten digitaal gegevens kunnen uitwisselen. Dit komt omdat de verschillende informatiesystemen niet goed op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat zorgverleners vaak gegevens overtypen en informatie mondeling doorgeven. Deze manier van werken is inefficiënt en foutgevoelig. Ook cliënten kunnen op deze manier hun eigen gegevens niet of beperkt inzien. Zij kunnen nu niet controleren wie de informatie kan bekijken en gebruiken.

Babyconnect helpt geboortezorg bij realisatie

Om dit te veranderen is het VIPP-programma Babyconnect gestart. Dit landelijk samenwerkingsprogramma in de geboortezorg helpt zorgverleners en organisaties om naadloze digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken.

Rol GERRIT

Het samenwerkingsverband Babyconnect Noord-Nederland bestaat uit verschillende Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s), met in totaal 90 verschillende zorgorganisaties. Die VSV’s zijn: VSV MiddenIn (Heerenveen), VSV Sneek NOP, VSV Zwolle e.o., VSV SHE (Treant), VSV Assen, VSV Rondom Zwangerschap (Leeuwarden), VSV Kr8tig (Drachten), VSV Twente en VSV Oost Achterhoek (Winterswijk). GERRIT is penvoerder van Babyconnect Noord-Nederland en voert het projectleiderschap uit samen met ROS Friesland en collega-RSO Zorgnetoost.

VIPP-programma’s

Het ministerie van VWS wil de digitale informatie-uitwisseling in de zorg stimuleren en verbeteren. Daarom heeft zij verschillende zogeheten versnellingsprogramma’s in het leven geroepen, de VIPP-programma’s. VIPP staat voor Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. GERRIT ondersteunt de zorgverleners in Friesland, Groningen en Drenthe bij de verschillende subsidieregelingen en versnellingsprograma’s, bijvoorbeeld met projectleiding, diensten of advies.

Dienstverlening GERRIT

Wist je dat GERRIT – naast projecten & advies – een aantal diensten biedt voor veilige digitale gegevensuitwisseling aan zorgaanbieders in Noord-Nederland? Hieronder vind je een opsomming van onze dienstverlening. Wil je meer weten, klik dan op de linkjes voor meer informatie.

Meer weten?

Nienke kan je er alles over vertellen

Nienke Lemstra Projectleider zorginnovatie