Nieuws
03 augustus 2023

Pionieren in Noord-Nederland

Apothekers krijgen eenvoudig inzage in labuitslagen van Certe

Circa 200 apothekers in Groningen, Friesland en Drenthe ontvangen automatisch in hun apotheekinformatiesysteem labuitslagen van medisch diagnostisch centrum Certe. Het stelt de apothekers in staat eenvoudig de laatste laboratoriumuitslagen van hun patiënten op te zoeken en een goede afweging te kunnen maken bij het voorschrijven van de juiste dosering en soort medicatie. Een efficiënte en gebruiksvriendelijke werkwijze in het belang van medicatiebewaking.

Voor de uitwisseling van de lab-informatie wordt het Enovation Platform toegepast. Zo maakt Certe gebruik van elabConnect (op basis van Enovation XDS) om de lab-informatie vanuit het laboratorium informatiesysteem beschikbaar te stellen aan apothekers. Via ZorgMail Lab4Apo ontvangt de apotheek vervolgens een pushbericht en kan de labwaarde worden gekoppeld aan het apotheekinformatiesysteem.

Hans Boon, manager applicatiebeheer bij Certe: “Met de implementatie zorgen we ervoor dat openbare apotheken en ziekenhuisapotheken proactief over actuele informatie beschikken. En op hun beurt kunnen zij ook patiënten op deze manier optimaal van dienst zijn.”

Pionieren

De uitslagen direct beschikbaar krijgen, vereiste wel wat inzet. Apothekers moesten een abonnement afsluiten voor ZorgMail Lab4Apo. Omdat vrijwel alle apotheken al ZorgMail-deelnemer waren, ging het in de meeste gevallen alleen om een uitbreiding van dat abonnement. Om apothekers hierover te informeren en te begeleiden bij de implementatie, zocht Certe de samenwerking op met GERRIT, de regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) die zorgaanbieders in Noord-Nederland helpt met innovaties in zorgcommunicatie. Het was een enerverend traject, vertelt Brigitte Duyvendak. Ze is projectapotheker bij GERRIT en kijkt tevreden terug op de samenwerking. “In Noord-Nederland hebben we als eerste zo’n grootschalige koppeling met ZorgMail Lab4Apo gerealiseerd. Certe is hierin een echte pionier die samen met ons en Enovation de schouders eronder zette, met nu dit mooie resultaat.” Ook Hans Boon is enthousiast over de samenwerking: “Elk van deze organisaties is goed in een onderdeel van deze dienstverlening. Hierin ligt de kracht van onze samenwerking.”

In de praktijk

Voor apotheken scheelt de inzage in labuitslagen van Certe veel tijd. Ebian Brill, apotheker en mede-eigenaar van Apothekersgroep Groningen, geeft als voorbeeld de controle op de nierfunctie van patiënten: ”Bij veel medicijnen is de dosering afhankelijk van de nierfunctie van een patiënt. In de apotheek controleren we dit altijd. Door de mogelijkheid om labuitslagen bij Certe direct digitaal in te zien, beschikken we altijd over de actuele labwaarden en kunnen wij controles als deze veel sneller uitvoeren.”

Soepele overgang

Achter de schermen is hard gewerkt aan een soepele overgang. Stapsgewijs zijn de systemen van de apotheken geschikt gemaakt voor ZorgMail Lab4Apo en de informatie-uitwisseling met Certe. Totdat de nieuwe oplossing operationeel was, konden de apothekers gebruik blijven maken van een viewer. Die viewer gaf hen alleen inzage in labuitslagen; een groot voordeel van elabConnect in combinatie met  ZorgMail Lab4Apo is dat ze nu ook de labgegevens automatisch kunnen laten opnemen in hun apotheekinformatiesysteem. Voorwaarde is uiteraard wel dat de patiënt daarvoor toestemming geeft. Ook de toestemmingsregistratie is goed geregeld in deze oplossing en manier van uitwisselen.

“Certe wil graag innoveren, dus zo’n migratie zien we als een uitdaging”, zegt Hans. Hij is blij dat de invoering zorgvuldig verlopen is, de zorgaanbieders daar in het dagelijks werk geen hinder van ondervonden en de oplossing aan alle belangrijke vereisten voldoet. Zo is bijvoorbeeld goede ondersteuning ingebouwd voor het vastleggen van de toestemming van de patiënt. Verder is scherp gelet op de juistheid en consistentie van data. Omdat het van groot belang is dat de apothekers met betrouwbare gegevens werken, is er een gegevensvalidatie uitgevoerd met elk AIS. Certe heeft vastgesteld dat alle verzonden data goed worden getoond in het AIS. Ook is goed rekening gehouden met piekbelastingen: de toepassing ondersteunt grote volumes, zodat de systemen niet overbelast raken wanneer veel apotheken op hetzelfde moment het labsysteem bevragen.

Uitbreiding van de gegevensset

Zowel Certe als de apothekers hebben veel profijt van de oplossing. Ondertussen staan de ontwikkelingen niet stil. Landelijk werken zorgaanbieders en standaardisatiedeskundigen aan een uitbreiding van de gegevensset. Nu kunnen zeven labwaarden worden uitgewisseld, in de nabije toekomst zijn dat er mogelijk meer dan zeventig. “Een mooi vooruitzicht, waar Noord-Nederland dankzij de goede samenwerking straks snel de vruchten van kan plukken”, aldus Brigitte tot besluit.