Nieuws
30 juni 2022

Extra financiering voor gegevensuitwisseling geboortezorg

Extra financiering beschikbaar

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit betekent dat het landelijk programma VIPP Babyconnect en de regionale partnerschappen door kunnen gaan met de implementatie.

Om deze extra financiering mogelijk te maken is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. De financiering is bestemd voor de extra kosten voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024. In die periode wordt vastgesteld wat de uiteindelijke kosten hiervan zijn en hoe die worden opgenomen in de reguliere zorgbekostiging. De regionale partnerschappen in de geboortezorg hebben nu tot medio juni 2024 de tijd om digitale gegevensuitwisseling te implementeren. VSV’s die nog niet deelnemen aan VIPP Babyconnect kunnen tot 31 maart 2023 aansluiten bij een van de bestaande regionale partnerschappen.

Wat is Babyconnect?

Het subsidieprogramma Babyconnect helpt de geboortezorg bij het realiseren van informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling. Het programma richt zich op gebruiksvriendelijke informatie uitwisseling tussen de zwangere en de zorgverleners met een PGO en uitwisseling tussen de zorgverleners onderling. Het doel van Babyconnect is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar onder andere de jeugdgezondheidszorg.

Rol GERRIT binnen Babyconnect Noord-Nederland

GERRIT heeft voor drie van de Friese verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) en het VSV Zwolle de technisch inhoudelijke projectleiding. Daarnaast hebben ook het VSV rondom ziekenhuis Treant (VSV Stadskanaal, Hoogeveen, Emmen) en VSV Assen zich aangesloten bij Babyconnect Noord-Nederland. We voeren dit project uit in samenwerking met onze participant ROS Friesland. Heb je vragen over Babyconnect Noord-Nederland? Neem dan gerust contact op met onze projectleider Nienke Lemstra via telefoonnummer 085-7604076.