Interview
09 april 2020

Interview met Heleen van Drunen en Jessica Groen (Meriant)

Vroeger stond alle informatie op papier en wist je niet beter. Nu er steeds meer informatie rondom cliënten digitaal beschikbaar is, wil je eigenlijk niet meer anders.

Heleen van Drunen, Verpleegkundig Specialist bij Meriant, onderdeel van Zorggroep Alliade, merkt in haar dagelijkse werk dat digitalisering en digitaal uitwisselen in de ouderenzorg nog steeds niet vanzelfsprekend is. “Je kunt het je anno 2010 eigenlijk niet voorstellen, maar er gebeurt nog steeds veel op papier en via de post.”

Ook haar collega Jessica Groen, ergotherapeut bij Meriant, ondervindt dit in de dagelijkse praktijk: “We hebben wel veilige mail van GERRIT, maar niet alle zorgverleners zijn daarop aangesloten, laat staan gemeenten of bijvoorbeeld de regionale leverancier van rolstoelen. Dat maakt dat sommige zaken langer duren dan je eigenlijk zou willen.”

De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het uitwisselen van cliëntengegevens lastiger gemaakt vinden Van Drunen en Groen. “Organisaties worden strenger met wat wel of niet digitaal wordt verstuurd, beveiliging van patiëntgegevens is strenger geworden. Dat maakt het inderdaad lastiger.”

Uitdagingen

Werken binnen een andere zorggroep zorgt ook voor de nodige uitdagingen. “Binnen Meriant kan ik gewoon in ons eigen systeem werken en is alle informatie beschikbaar, maar ik werk ook bij een andere zorggroep die haar hoofdkantoor buiten deze regio heeft”, legt Van Drunen uit. Labuitslagen komen dan niet digitaal binnen. “Ons medisch secretariaat krijgt labuitslagen per post binnen, alle uitslagen worden letterlijk overgetypt. Dat geeft best kans op fouten”, vindt Van Drunen. “Ik vraag de onderzoeken aan, maar ik mag formeel de uitslagen niet opvragen, dat mag alleen het medisch secretariaat uit naam van de specialist ouderengeneeskunde. Maar soms wordt een uitslag naar één van onze andere locaties gestuurd en is het dus zoeken waar de gegevens gebleven zijn. Voor één uitslag ben ik soms een halve dag aan het rondbellen.”

Ons medisch secretariaat krijgt labuitslagen per post binnen, alle uitslagen worden letterlijk overgetypt. Dat geeft best kans op fouten

Als er vertraging is in het beschikbaar hebben van bijvoorbeeld de uitslag vanuit het lab, dan zit er ook vertraging in de zorg en behandeling van de patiënten. “Ouderen maar ook hun familieleden worden steeds mondiger, ook zij willen weten waar ze aan toe zijn en wat er gaat gebeuren”, zegt Van Drunen. Groen beaamt dit. “Familie wordt inderdaad mondiger, zij willen ook op de hoogte zijn. Het zou bijvoorbeeld ook mooi zijn als we veilig met de familie zouden kunnen mailen.”