Nieuws
21 november 2022

Herkwalificatie GERRIT voor ISO 27001, NEN 7510 en GZN

Informatiebeveiliging in de zorg is van groot belang en staat ook bij ons hoog op de agenda. Deze maand ontvingen wij onze herkwalificatie voor ISO 27001, NEN 7510 en GZN (Goed beheerd Zorgnetwerk).

Besloten netwerk voor zorgverleners

Dit betekent dat het netwerk van GERRIT (GERRIT Zorgnet) voldoet aan de strenge eisen die ISO 27001, NEN 7510 en GZN stellen aan kwaliteit en informatiebeveiliging in de zorg. We ontvangen de certificaten voor ‘het leveren van infrastructuur ten behoeve van een besloten netwerk tussen zorgverleners, het aanbieden van applicaties via dit netwerk, en het leveren van support, projectleiding en ondersteuning’.

ISO 27001 en NEN 7510

Het gebruik van GERRIT Zorgnet is niet alleen snel maar ook veilig. Zorgaanbieders in Noord-Nederland moeten kunnen vertrouwen op een veilige en stabiele ICT-infrastructuur. Daarom is ICT-beveiliging en informatiebeveiliging voor ons geen optie, maar een absolute voorwaarde. GERRIT is sinds 2016 ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd en is gespecialiseerd in cyber security. We beschouwen deze onderdelen als integraal onderdeel van onze complete Zorgnet-architectuur. Daarnaast kunnen we zorgaanbieders adviseren over cyber security en informatiebeveiliging.

Goed beheerd Zorgnetwerk

GERRIT is gekwalificeerd als zogeheten Goed beheerd Zorgnetwerk (GZN). Dit houdt in dat GERRIT voldoet aan de door VZVZ gestelde acceptatie-eisen om een beveiligde netwerkverbinding te realiseren en onderhouden tussen het goed beheerde zorgsysteem (GBZ) van de zorgaanbieder enerzijds en het LSP anderzijds. Tweejaarlijks wordt de organisatie geaudit om te garanderen dat zij nog steeds voldoet aan de gestelde eisen. LSP staat voor Landelijk Schakelpunt. Via het LSP kunnen medische gegevens zoals waarneem- en medicatiegegevens tussen zorgaanbieders gedeeld worden.