Nieuws
24 januari 2023

Hoe past de regionale ontwikkeling van XDS-NN in landelijke ontwikkelingen?

XDS-NN past met de beoogde ontwikkeling voor de komende vier jaar binnen een aantal belangrijke landelijke ontwikkelingen. Zo wordt in het kader van de Wet EGIZ en het Integraal Zorgakkoord gewerkt aan ‘landelijke beeldbeschikbaarheid’. Functioneel gezien is dit doel voor de regio – via XDS-NN –  al langere tijd bereikt.

Aansluiting op Mitz en Twiin

In de komende 4 jaar worden de aanvullende stappen gezet die nodig zijn om nu tot landelijke uitwisseling te komen. Zo wordt gewerkt aan de aansluiting op het landelijk toestemmingsregister (Mitz), het in de regio voldoen aan het Twiin afsprakenstelsel en aan de identificatie van alle patiënten op basis van het BSN. Via afspraken in het landelijke Twiin-programma worden stappen gezet om tot daadwerkelijke uitwisseling met andere regio’s te komen.

Ander landelijk doel is de uitwisseling van de BgZ-gegevens (patiëntsamenvatting) tussen de ziekenhuizen. Dit is één van de doelen van VIPP5. Op kleinere schaal is deze uitwisseling al een feit. In de komende jaren zetten we de stappen om te komen tot complete uitwisseling in de hele regio.

Zorgplatform en Regionale Zorgviewer

Daarvoor wordt onder meer gewerkt aan een koppeling tussen XDS-NN en het Chipsoft-Zorgplatform, in samenhang met de visieontwikkeling hierover in het landelijke overleg tussen Epic- en Chipsoft-ziekenhuizen. Hiermee leggen we ook een mooie ‘voedingsbodem’ voor de Zorgviewer van RIVO-Noord.