Interview
21 april 2023

Interview: waarom een PGO uiteindelijk beter is dan een patiëntenportaal

In Noord-Nederland groeit het gebruik van PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgevingen gestaag. Met een voorlichtingscampagne proberen ziekenhuizen in de regio nu de groei te versnellen door op de voordelen ervan te wijzen. Daarnaast koppelen ziekenhuizen zoals Medisch Centrum Leeuwarden ook zorgpaden aan PGO’s om zo het nut ervan voor patiënt én behandelaar te verbreden.

In een interview met ICT&health vertelt Victor Teunissen, adviseur bij het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), over hoe het MCL zorgpaden koppelt aan PGO’s. Dit is één van de projecten binnen PGO Netwerk Noord waar ook GERRIT nauw bij betrokken is.

Een paar fragmenten uit het interview

De toegevoegde waarde van een PGO zit in de eerste plaats in simpele dingen, zoals het opzoeken van medicatiegegevens. “Het komt nog maar al te vaak voor dat een patiënt in de spreekkamer zit, en niet meer weet wat zijn of haar medicatie precies is”, geeft Teunissen als voorbeeld. “In een PGO kun je dat opvragen. Niet alleen de medicatie die de betreffende arts heeft voorgeschreven, maar ook vergelijkbare gegevens van andere zorginstellingen. Met een PGO kun je dus meteen verder, in plaats van dat de poli- assistente aan het werk moet om het dossier na te pluizen of dat er zelfs een afspraak moet worden gemaakt voor een nieuw consult.”

Een goed georganiseerde regio en regionale samenwerkingsorganisatie (in dit geval stichting GERRIT) hebben grote toegevoegde waarde. “We hebben goed afgestemd hoe we de patiënt gaan informeren over de PGO’s. Eenduidigheid is daarbij cruciaal. Zo proberen we zorgverleners en patiënten duurzaam bij het thema te betrekken. We zijn dan ook erg blij dat het gelukt is om hier in de regio samen een voorlichtingscampagne voor op te starten. Dit kun je als zorginstelling niet in je eentje doen.”

Lees het hele interview

Een mooi verhaal van hoe we als regio samen sterk zijn én verder komen. Lees het hele interview (pdf).

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met één van onze projectleiders via telefoonnummer 085-7604076.