Nieuws
14 december 2023

IZA digitalisering: wat regelen we samen?

Wat hebben we met elkaar te regelen op het gebied van digitalisering om de plannen vanuit het integraal Zorg Akkoord (IZA) te laten slagen? De IZA-partners in Friesland en Drenthe hebben GERRIT en de programmamanager van PGO Netwerk Noord gevraagd om het voortouw te nemen bij het uitwerken van de zogeheten digitaliseringsparagraaf in de regioplannen.

Michel Löhr, manager Relaties en Businessontwikkeling bij GERRIT, vertelt: “De regioplannen zijn ambitieus: de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden, met oog voor de medewerkers in zorg en welzijn. Doel is de zorg zodanig in te richten dat het aanbod op peil kan blijven: ‘zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Dat vraagt om een flinke transitie, zeker op het vlak van digitalisering.”

Uitdagingen en ambitie IZA regioplannen

Door dubbele vergrijzing stijgt de vraag naar zorg terwijl het aantal beschikbare professionals om zorg te leveren afneemt. Met digitalisering kan zorg worden voorkomen (preventie), worden verplaatst (naar elders in de keten of thuis) of worden vervangen (‘standaard zorg’ door professionals kan met digitale middelen worden overgenomen).

GERRIT en de programmamanager van PGO Netwerk Noord hebben op verzoek van de IZA-partners in Friesland als Drenthe een trekkende rol vervuld bij de totstandkoming van de digitaliseringsparagraaf in het regioplan. Het regiobeeld vormt de basis voor het regioplan. In het regioplan stellen de regionale zorgpartijen vast wat de belangrijkste prioritaire opgaven zijn en staan de afspraken hoe deze gezamenlijk worden aangepakt. De transformatie naar meer preventie staat daarbij centraal.

Scope digitaliseringsparagraaf

De volgende onderverdeling binnen het thema digitalisering zijn gedefinieerd:

    1. Netwerk / infrastructuur (‘Hardware’)
    2. Professional – professional (gegevensuitwisseling)
    3. Professional – patiënt (gegevensuitwisseling)
    4. Patiënt / burger – (digivaardigheden en preventie middels digitale innovaties).

“We hebben in de afgelopen weken intensief samengewerkt met zorgaanbieders in de regio om de regioplannen op tijd af te ronden en in te dienen. Mooi dat het dankzij goede samenwerking in zo’n korte tijd is gelukt!”
Heb je vragen over de regioplannen of de digitaliseringsparagraaf? Wim Hodes en Michel Löhr van GERRIT beantwoorden jouw vragen graag en denken met je mee. Je bereikt hen via het centrale nummer van GERRIT: 085-7604076.