Nieuws
22 januari 2024

IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling

Minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de IZA-partijen ondertekenden maandag 22 januari in Den Haag het IZA Uitvoeringsakkoord. Minister Helder: “Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is een stap dichterbij. Vandaag ondertekende ik samen met IZA-bestuurders het Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. En dat is heel mooi nieuws, want elektronische gegevensuitwisseling draagt eraan bij dat de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar blijft.”

Beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar

Om patiëntgegevens optimaal te kunnen gebruiken, moeten deze beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn. Maar het landelijk delen en hergebruiken van deze gegevens is nu nog beperkt mogelijk. De realisatie en implementatie van de randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling – waaronder Eenheid van Taal, generieke functies en het landelijk dekkend netwerk – moeten daarom worden versneld.

Met het uitvoeringsakkoord committeren VWS en de zorgpartijen zich aan gemaakte keuzes en richtinggevende afspraken die bijdragen aan landelijke gegevensuitwisseling. Het akkoord voorkomt ook dat afwijkende keuzes worden gemaakt die landelijke gegevensuitwisseling bemoeilijken of vertragen. En het voorkomt desinvesteringen.

Goede samenwerking in zorgveld

Minister Helder: “Ik ben erg blij met de goede samenwerking binnen het zorgveld die heeft geleid tot dit uitvoeringsakkoord. Dit is een belangrijke stap die bijdraagt om te komen tot landelijke elektronische gegevensuitwisseling.” Het uitvoeringsakkoord past binnen de afspraken in het IZA en plateau 1 van de Nationale Visie en Strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel. Je vindt hier het uitvoeringsakkoord.

Meer weten?

Wil je weten op welke zorgnetwerken, afspraken en infrastructuren de IZA-partijen zich richten? En vooral wat dit betekent voor jouw zorgorganisatie en de samenwerking die je hebt met zorgverleners in de regio? GERRIT is binnen veel van de genoemde projecten al actief en kan je verder helpen. Neem contact op met Michel Löhr of Wim Hodes via 085-7604076, zij praten je graag bij .