Nieuws
14 oktober 2022

Kickstart Medicatieoverdracht feestelijk van start

Met een fluitsignaal starten regio-organisaties Stichting Rijnmondnet en GERRIT officieel de tweejarige Kickstart Medicatieoverdracht.

Samen met zorgaanbieders en leveranciers implementeren zij de nieuwe informatiestandaard Medicatieproces in combinatie met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’.

Zorgverleners in de keten hebben niet altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht. Er is in het zorgproces nog veel handwerk nodig om het overzicht zo goed mogelijk te krijgen. Dat is duur en doet extra aanslag op de toch al schaarse zorgcapaciteit. En ondanks alles zijn er jaarlijks nog steeds duizenden (her)opnames in het ziekenhuis vanwege het ontbreken van de juiste medicatiegegevens.

Met de implementatie krijgen zorgverleners wel op geautomatiseerde wijze altijd een actueel en volledig medicatieoverzicht.

Kickstart Medicatieoverdracht Wim Hodes GERRIT - Maarten Wittop Koning Rijnmondnet-