Nieuws
24 september 2020

Veilige netwerk GERRIT herbenoemd als Goedbeheerd Zorgnetwerk

Onlangs ontvingen we van VZVZ de zogeheten heracceptatie Goedbeheerd Zorgnetwerk (GZN). Dat betekent dat GERRIT nog steeds op een veilige manier een technische verbinding maakt tussen het Goedbeheerde Zorgsysteem van een zorgverlener en het Landelijk Schakelpunt (LSP). Een heel belangrijke rol, want het LSP wordt volop gebruikt in onze regio voor uitwisseling van actuele medicatiegegevens. En voor ons een mooie bevestiging dat we ons werk goed doen!

Wat is een Goedbeheerd Zorgnetwerk?

De algemene doelstelling van het Landelijk Schakelpunt (LSP) is om de kwaliteit van de zorg te verhogen en de kosten van zorgprocessen te verlagen door actuele informatie over de patiënt uit te wisselen tussen zorgverleners. VZVZ voert regie over een keteninfrastructuur, waarmee de informatie-uitwisseling die hiervoor nodig is wordt gerealiseerd. Deze informatie-uitwisseling wordt geleverd over veilige netwerken: de Goedbeheerde Zorgnetwerken (GZN’en). Een GZN zorgt voor een veilige, technische verbinding tussen het Goedbeheerde Zorgsysteem (GBx) van de zorgverlener aan de ene kant en het Landelijk Schakelpunt (LSP) aan de andere kant.

Heracceptatie GZN

Hiervoor is het nodig dat alle GZN’en voldoen aan de juiste standaarden en voorwaarden die gelden voor aansluiting op het LSP. Deze staan beschreven in het Programma van Eisen voor het GZN. Om ervoor te zorgen dat alle GZN’en blijvend aan deze eisen voldoen, is er één keer per 2 jaar een moment van heracceptatie, waarbij wordt gekeken of het GZN (nog) aan de eisen voldoet of opnieuw aan de eisen voldoet (als er sprake is van een nieuwe versie van het Programma van Eisen). De GZN acceptatie wordt beheerd door VZVZ.

Meer weten?

Wil je weten wat GERRIT voor jou kan betekenen op het gebied van veilige netwerkverbindingen? Of wil je gebruik (gaan) maken van het LSP? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder! Je bereikt GERRIT via 085-7604076.