Nieuws
12 december 2022

Onderzoek gegevensoverdracht geboortezorg jeugdgezondheidszorg

Hoe kunnen we de gegevensoverdracht tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ) verbeteren? Die vraag onderzoekt GERRIT binnen het project Babyconnect Noord-Nederland.

We doen dit in een zogeheten versnellingsopdracht binnen Babyconnect Noord-Nederland. De focus ligt op het realiseren van een gestandaardiseerde gegevensoverdracht van de geboortezorg naar de jeugdgezondheidszorg. In dit traject wordt gekeken op welke manier de overdracht efficiënter kan, met als einddoel een eerste implementatie.

Bij de totstandkoming van de beleidsregel rondom Babyconnect werd uitgegaan van een eenmalige overdracht ná de geboorte vanuit de geboortezorg naar de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Maar de JGZ is ook vaak betrokken tijdens de zwangerschap voor het prenataal huisbezoek. Tijdens een kennissessie in de regio Noord-Nederland bleek dan ook dat de wens bij zorgverleners groot is om een goede samenwerking tussen de geboortezorg en JGZ te realiseren.

Voor de gegevensoverdracht gaan we uit van de ‘gegevensset overdracht verloskundig zorgverleners en kraamzorg naar jeugdgezondheidszorg’ die in 2016 gedefinieerd is. Tijdens de eerste fase van deze versnellingsopdracht zijn twee scenario’s naar voren gekomen hoe deze gegevensoverdracht kan plaatsvinden. In het ene scenario is sprake van uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP), in het andere scenario krijgt de JGZ toegang tot de regionale viewer. In een praktijkvoorbeeld worden deze scenario’s toegelicht. Hierbij komen ook een aantal reacties van betrokken partijen aan bod. Je vindt de scenario’s verder uitgewerkt op de website van Babyconnect.

Advies vanuit Noord-Nederland

De twee scenario’s hebben beiden voor- en nadelen. Daarom is een tussenweg voorgesteld die gebruik maakt van oplossingen uit beide scenario’s. Het uitgangspunt is om toe te werken naar meer samenwerking in het netwerk in plaats van te functioneren als keten. Een groeimodel om digitale gegevensuitwisseling van geboortezorg met jeugdgezondheidszorg te realiseren. De JGZ krijgt toegang tot de viewer van Hinq, er vindt een overdracht plaats vanuit Hinq via het LSP naar de JGZ. De JGZ koppelt via een alternatieve route terug aan de andere partijen binnen het regionale partnerschap. De realisatie van de terugkoppeling is randvoorwaardelijk voor draagvlak om dit traject uit te voeren.

Meer informatie

GERRIT is samen met ROS Friesland projectleider van Babyconnect Noord-Nederland. Wil je meer weten over Babyconnect Noord-Nederland? Neem een kijkje op onze projectpagina of neem contact op met Nienke Lemstra, projectleider/adviseur zorginnovatie bij GERRIT.