Nieuws
02 november 2020

Planning afsluiting GERRIT@Mail

Zoals al eerder aangekondigd, koppelen we vanaf 1 november 2020 nog resterende GERRIT@Mail-aansluitingen af. We streven ernaar om hiermee op 1 december 2020 klaar te zijn. Alleen de organisaties die op dat moment nog bezig zijn met de implementatie van ZorgMail Safe Relay blijven tijdelijk nog aangesloten op GERRIT@Mail.

Gefaseerde eindmigratie

De eindmigratie verloopt gefaseerd per klantgroep. In de brief die je hebt ontvangen op 22 oktober 2020 kun je zien in welke groep jouw organisatie valt. Hebt je de brief niet ontvangen? We sturen je deze graag nogmaals toe. Neem hiervoor contact op met onze Servicedesk: 085 76 040 76 of servicedesk@wijzijngerrit.nl.

Hieronder vind je indeling van de verschillende klantgroepen:

A. Er zijn 5 organisaties die hebben gekozen voor een andere besloten e-mailoplossing dan ZorgMail. De domeinen van deze organisaties zullen per 1-11-2020 niet meer zijn aangesloten op de besloten GERRIT@Mail route. De facturering voor GERRIT@Mail stopt op 1-11-2020;

B. Een groot aantal organisaties zijn over naar ZorgMail Safe Relay en ook al afgekoppeld van GERRIT@Mail. De facturering voor GERRIT@Mail is voor deze organisaties inmiddels ook al gestopt;

C. Een aantal organisaties zijn over naar ZorgMail Safe Relay, maar nog niet afgekoppeld van GERRIT@Mail. Deze domeinen worden per 15-11-2020 verwijderd van GERRIT@Mail en de facturering voor GERRIT@Mail wordt gestopt per 1-11-2020.

D. Bij een aantal organisaties is de implementatie naar ZorgMail Safe Relay nog niet afgerond of nog niet gestart. Deze domeinen blijven aangesloten op GERRIT@Mail, tot het moment dat de implementatie is afgerond. Wij spreken met deze organisaties een datum af wanneer hun domeinen uit GERRIT@Mail worden gehaald en de facturatie daarvan stopt.

E. Een klein aantal organisaties zit nog in het keuzetraject. Heb je op 15-11-2020 nog geen keuze gemaakt? Dan word je op 1-12-2020 afgesloten van de besloten route van GERRIT@Mail en wordt de facturatie daarvan stopgezet (indien van toepassing).

Koppeling GERRIT@Mail en Enovation

Zodra wij iedereen hebben overgezet, stopt ook de tijdelijke koppeling tussen GERRIT@Mail met Enovation en wordt de besloten mailserver van GERRIT ontmanteld. Ons streven is om dit nog in Q4 2020 te realiseren.