Nieuws
25 oktober 2021

Project Tegearre Tûk

Samen werken aan regionale afspraken medicatieoverdracht

Tegearre Tûk is Fries voor ‘samen slim’. In dit project is gewerkt aan betere medicatieoverdracht in de regio Zuidwest-Friesland. In deze regio bestaat al geruime tijd een regiegroep Medicatieoverdracht. In deze regiegroep zijn de meeste sectoren vertegenwoordigd. Onder leiding van GERRIT heeft de regiegroep haar protocol Medicatieoverdracht (dat stamde uit 2014) geactualiseerd.

Hoe hebben we dit gedaan?

Projectapotheker Brigitte Duyvendak en regioadviseur Anja Paap leidden vanuit GERRIT het project. “We hebben persoonlijke interviews gehouden en een schriftelijke inventarisatie. Ook analyseerden we in kleine deelgroepen de huidige situatie”, vertelt Paap. Duyvendak: “Dit alles leverde waardevolle informatie uit de dagelijkse praktijk op. Samen met de deelnemers hebben we nieuwe afspraken opgesteld.” De inventarisatie leverde onder meer een prachtige flowchart op van de verschillende ‘lijntjes in medicatieuitwisseling’ in de regio (zie figuur hieronder)

Flowchart Medicatie regio Zuidwest-Friesland GERRIT

Resultaat

Het resultaat van deze inventarisatierondes en gesprekken is een werkprotocol Transitieperiode. Gebaseerd op het protocol van 2014, maar aangepast op een aantal belangrijke onderdelen. In dit werkprotocol zijn bijvoorbeeld nieuwe afspraken opgenomen op het gebied van stoppen & wijzigen van medicatie en de omgang met Contra-indicaties en Overgevoeligheden (CiO, voorheen ICA). Daarnaast is het protocol aangepast aan de huidige stand van de uitwisselingsmogelijkheden.

Paap: “We hebben ‘met potlood’ alvast de bekende Voorgenomen Besluiten, zoals die in het landelijke programma Medicatieoverdracht worden vastgesteld, ingetekend in de hoofdstukken waar ze impact zullen hebben. Het protocol is een dynamisch document en zal gedurende de implementatieperiode aangepast worden aan nieuwe besluiten en implementaties bij de betrokken leveranciers.”

Kunnen wij je helpen?

Momenteel bekijken we hoe we de resultaten van het project Tegearre Tûk ook in andere regio’s in Friesland, Groningen en Drenthe kunnen inzetten. Wil je meer weten over dit project of wil je weten of we ook iets in jouw regio kunnen betekenen voor medicatieoverdracht? Mail met Brigitte Duyvendak of bel 085-7604076.