Nieuws
17 december 2020

Projectupdate Babyconnect

Friesland en Zwolle op weg naar subsidieaanvraag

De weg naar een VIPP Babyconnect subsidieaanvraag vergt samenwerking en voorbereiding. De regio Friesland/Zwolle heeft inmiddels een eerste versie van de subsidieaanvraag voorgelegd aan het programmabureau voor toetsing.

Projectleider Nienke Lemstra vertelt meer over de ondersteuning die nodig is en de weg die is afgelegd. “We zijn nu de laatste handtekeningen aan het ophalen en we willen in de subsidieronde van december 2020 mee.” GERRIT voert de projectleiding uit voor VIPP Babyconnect, dit alles in goede en nauwe samenwerking met ROS Friesland, één van de participanten van GERRIT.

GERRIT faciliteert

In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (digitale) gegevensuitwisseling en communicatie te bevorderen. RSO’s ondersteunen deze regio’s. Een RSO helpt met afspraken en technische oplossingen en kan ook projectleider zijn. “Vanuit GERRIT faciliteren we de samenwerking voor de gegevensuitwisseling. We zorgen voor netwerkbeheer, support en ondersteunen bij doorontwikkeling”, licht Nienke toe. “Mensen vergeten dat bij techniek veel meer komt kijken. Zo is bijvoorbeeld ook scholing en voorlichting nodig.”

De subsidie VIPP Babyconnect is aan te vragen door een regionaal partnerschap van minimaal 3 VSV’s. “We hebben de aanvraag voorbereid met de VSV’s in Friesland en VSV Zwolle. De andere VSV’s komen daar later dan wellicht nog bij. Daarom zijn wij als RSO ook penvoerder, ons werkgebied is heel Noord Nederland.”

Tijd nemen

babyconnect gerritVoordat GERRIT betrokken werd bij VIPP Babyconnect was de RSO al actief in de geboortezorg in de regio’s. Zo ondersteunt GERRIT bijvoorbeeld Edifact. Nienke: “We zijn nu anderhalf jaar bezig met VIPP Babyconnect.” De regio wilde begin 2020 de subsidieaanvraag doen, maar besloot meer tijd te nemen. “Er kwamen vragen boven over de kosten en over de standaarden. Die wilden we eerst onderzoeken.” Op dit moment, terwijl de subsidieaanvraag voor toetsing bij het programmabureau Babyconnect ligt, is nog niks bekend over de kosten. “Daar hebben we in de aanvraag na overleg met VIPP Babyconnect en VWS afspraken over gemaakt.”

Het wiel uitvinden

Met andere RSO’s is vrijwel dagelijks contact. “Zeker in de voorbereiding is dit nodig. We willen niet allemaal het wiel opnieuw uitvinden”, vertelt Nienke. Ook met ROS Friesland (regionale ondersteuningsstructuur) wordt samengewerkt. “We proberen daarnaast een integrale oplossing neer te zetten voor de gehele regio samen met de andere VIPP-programma’s waaraan we werken.”

Vertrouwen

De kwaliteit van de geboortezorg verbeteren door digitale gegevensuitwisseling, iedere zorgverlener of zorgorganisatie staat hier achter. “De weg daar naartoe is alleen nog onbekend. Daarom is het belangrijk dat er vertrouwen is in de projectleiding en dat er wordt samengewerkt”, geeft Nienke graag nog mee.

Project babyconnect

Meer informatie over het project Babyconnect dat we samen met ROS Friesland en de verloskundige samenwerkingsverbanden van Friesland en Zwolle uitvoeren, vind je op onze projectenpagina. Bovenstaand artikel werd eerder gepubliceerd op de website van Babyconnect.

babyconnect logo