Nieuws
24 februari 2022

Routekaart Babyconnect

De juiste informatie op het juiste moment bij de cliënt of zorgverlener, óók in de geboortezorg! Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind. Babyconnect – VIPP-programma geboortezorg voor digitale gegevensdeling – ondersteunt de geboortezorg bij het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling. Daarbij spelen eindgebruikers een centrale rol en wordt in negen regio’s – onder meer in onze regio onder leiding van GERRIT en ROS Friesland -gewerkt aan een passende oplossing.

Interactieve routekaart

Maar wat moet er eigenlijk gebeuren om te komen tot die naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind? De verschillende stappen die we met elkaar moeten gaan zetten, zijn heel mooi vastgelegd in een interactieve routekaart. Je ziet hoe het ooit begon in 2015 met een wens vanuit verloskundige samenwerkingverbanden (VSV’s) om digitaal gegevens uit te kunnen wisselen. Gevolgd door onderzoeken, frameworks, consultatierondes en financiële borging naar de start van het programma, de vorming van regionale partnerschappen en handboeken. Je vindt de routekaart hier

Meer informatie

Heb je vragen over het programma Babyconnect Noord-Nederland? Of wil je meer weten over hoe we digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg gaan vormgeven in het noorden van het land? Neem dan vooral even contact op met onze projectleider Nienke Lemstra via telefoonnummer 085-7604076.