Nieuws
24 maart 2021

Uitkomsten online kennissessie PGO’s

Wat is een PGO en hoe leg je aan een patiënt of burger uit wat je ermee kunt? Tijdens de online kennissessie van GERRIT op 23 maart stond deze vraag centraal.

Met ruim 60 deelnemers hadden we een divers gezelschap bij elkaar: van PGO-leverancier tot communicatieadviseur en van patiëntenvertegenwoordiger tot ziekenhuis en apotheek. Presentaties waren er van:

 • Nienke Lemstra (GERRIT)
 • Anja van der Heide (UMCG, Personalised & Connected Health Ecosysteem)
 • Miranda Ehrenhard (Patiëntenfederatie / PGO Alliantie)
 • Inge Schippers (Medisch Centrum Leeuwarden / VIPP-traject Friese ziekenhuizen)
 • Wim Hodes (GERRIT / PGO Netwerk Noord)

Deelsessies

In zes deelsessies discussieerden de deelnemers daarna verder. Centraal stonden drie vragen:

 1. Hoe gaan we de burgers in de regio eenduidig informeren / voorlichten over PGO’s
 2. Wie spelen daarin een rol?
 3. Wat heb je nodig?

Uitkomsten

In de deelsessies werden mooie discussies gevoerd. Want hoe dat je dat nu, PGO’s uitleggen aan burgers? Een aantal uitkomsten opgesomd:

 • Betrek zorgverleners en licht hen goed voor
 • PGO moet iets te bieden hebben, anders haken mensen weer af
 • Communiceer eenduidig en zorg voor herhaling
 • Betrek zorgopleidingen erbij
 • Gebruik wat er landelijk voor handen is, maar pas het aan naar de regio (gebruik bijvoorbeeld Drents of Gronings dialect of de Friese taal)
 • Communiceer gericht
 • Betrek communicatieafdelingen van de verschillende zorginstellingen

Hoe nu verder?

Dank aan alle sprekers, begeleiders van de deelsessies en vooral natuurlijk aan alle deelnemers! De uitkomsten van alle deelsessie nemen we mee bij de programma’s en projecten die al lopen in Noord-Nederland. Samen met de aanwezigen en andere zorgverleners gaan we zeker een vervolg geven aan deze bijeenkomst.

Houd mij op de hoogte

Wil je betrokken zijn of blijven bij dit thema? Stuur dan een bericht aan Nienke Vijver, zij zorgt ervoor dat je op de hoogte wordt gehouden!