Nieuws
03 augustus 2020

Wat willen onze klanten weten over ZorgMail?

Wat verandert er door de mailmigratie van GERRIT@Mail naar ZorgMail Safe Relay voor onze organisatie?

Al enige maanden geleden zetten we de destijds meest gestelde vragen van zorgaanbieders in Noord-Nederland over ZorgMail Safe Relay op een rijtje. Op dit moment leven bij een aantal zorginstellingen nog enkele aanvullende vragen. Deze vragen plus de antwoorden hebben we hieronder overzichtelijk op een rijtje gezet.

Aanvulling veelgestelde vragen

Waar kiezen de andere zorginstellingen voor? Gaan zij ook over op ZorgMail of gaan zij iets anders gebruiken?

Van de ruim 30 grote instellingen die gebruik maakten van GERRIT@Mail hebben er al 21 gekozen voor ZorgMail, 4 kiezen ervoor geen gebruik te gaan maken van ZorgMail (2 hadden al Zivver, 1 gaat Office 356 in combinatie met TLS gebruiken en 1 stapt van veilig mailen af), alle eerstelijns klanten van GERRIT@Mail gaan over op veilig mailen met Zorgmail en de resterende 5 grotere instellingen met een GERRIT@Mail-abonnement zitten nog in het besluitproces.

Meer dan 98% van de huisartsen en apotheken in de noordelijke regio maakt ondertussen gebruik van Zorgmail en kan daardoor veilig mailen met alle instellingen die ook gebruik maken van veilig mailen met Zorgmail. Steeds meer tandartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten en andere paramedici sluiten aan op Zorgmail. Hierdoor ontstaat in de GERRIT-regio onder zorginstellingen een behoorlijk grote gebruiksdichtheid van Zorgmail als oplossing voor veilig mailen.

Wat zijn de kosten als onze organisatie overgaat op ZorgMail?

Vanwege deze mailmigratie bieden GERRIT en Enovation (leverancier van ZorgMail) eenmalig 100 % korting op de implementatiekosten. Dit kan zorginstellingen in sommige gevallen afhankelijk van de omvang van de instelling enkele honderden tot duizenden euro’s schelen. Daarnaast eindigt het abonnement op GERRIT@Mail en vallen deze kosten dus weg. Alle zorginstellingen hebben een offerte op maat gekregen voor een eventuele overstap naar ZorgMail.

Vragen over de tarieven van ZorgMail? Neem dan contact op met Ismail Ciftci, hij legt alles graag uit.

Wanneer voldoet ZorgMail aan de NTA 7516?

zorgmail nen 7516ZorgMail-leverancier Enovation heeft op 23 en 24 juni 2020 met ZorgMail Secure e-mail de NTA 7516-audit succesvol doorlopen, ZorgMail voldoet dus aan de NTA 7516


Moet een zorgaanbieder ook voldoen aan NTA 7516?

De invoering van of het voldoen aan NTA 7516 is (nog) niet verplicht; je kan er immers ook voor kiezen om medische gegevens niet op die manier uit te wisselen. Wil je niet voldoen? Dat mag, maar dan ook niet mailen of chatten!

De NTA is gebaseerd op de AVG en eIDAS. Wetgeving waar iedereen al aan moet voldoen. In de AVG of aanvullende toelichtingen van de AP staat dat mailen mag, maar dat dat veilig moet.
NTA 7516 beschrijft de eisen waaraan je -bijvoorbeeld als ziekenhuis of gemeente- moet voldoen wanneer je medische gegevens wilt uitwisselen met andere professionals of patiënten/cliënten burgers. NTA 7516 is in die zin dus slechts ter verduidelijking van de AVG. Iedereen moet immers aan de AVG voldoen, geen uitzonderingen.
Meer informatie over de NTA 7516.