Nieuws
24 mei 2022

Verhogen toestemming LSP voor kwetsbare patiëntgroepen

We doen het samen

In 2022 willen wij ons samen met de apothekers focussen op het verhogen van het opt-in percentage bij de kwetsbare patiëntgroepen.

Kwetsbare patiëntgroepen hebben een aannemelijke kans een keer op de huisartsenpost (HAP), spoedeisende hulp (SEH) en/of bij de dienstapotheek terecht te komen. Op het moment dat ze geen toestemming hebben gegeven om medische gegevens te delen met andere zorgverleners, zijn deze patiënten nog eens extra kwetsbaar. Daarom is het voor deze patiënten belangrijk dat de toestemmingsvraag voor het LSP gesteld is en wordt vastgelegd.

Pilot om zicht te krijgen op kwetsbare patiënten

Eind 2021 heeft GERRIT met een zestal apotheken een pilot uitgevoerd met als doel om beter zicht te krijgen op de kwetsbare patiënten in de apotheek en de zorg rondom de kwetsbare patiëntengroep te verbeteren. Uit de resultaten van deze pilot bleek dat per apotheek 5-10% van de kwetsbare patiënten nog geen geregistreerde opt-in hebben. Deze apotheken hadden overigens wel een gemiddeld hoog opt-in percentage. Wij zien de uitkomsten van deze pilot als een belangrijk thema waar wij samen met apothekers in de regio aandacht aan willen besteden.

Vragen of meedoen?

Heb je vragen over dit project of wil je meedoen als apotheek in Friesland, Groningen of Drenthe? Stuur dan een e-mail naar Anke Prinsen. Anke vertelt je er graag meer over en/of stuurt de nodige materialen toe.