Agenda 26 maart 2024

GERRIT Podium: IZA en de regioplannen

Tijdens het eerste GERRIT Podium van dit jaar staat het thema IZA en de regioplannen centraal.

Van regiobeeld naar regioplannen: in Friesland, Groningen en Drenthe hebben verschillende organisaties gewerkt aan het maken van concrete regioplannen om de uitdagingen uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) het hoofd te bieden. Waar richt Noord-Nederland zich op en hoe kunnen we van elkaar leren?

Het aanmeldformulier vind je onderaan de pagina.

Praktische gegevens

Hieronder vind je de praktische gegevens van het GERRIT Podium.

  • Datum: Dinsdag 26 maart 2024
  • Tijd: van 14.30 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur, na afloop gelegenheid tot napraten & netwerken)
  • Locatie: De Friesland Leeuwarden (Achmeatoren). Na aanmelding ontvang je een bevestiging met gegevens over de locatie en parkeerinstructies.

Programma:

Tijdens dit GERRIT Podium brengen we met elkaar in kaart wat er de komende jaren staat te gebeuren in de drie Noordelijke provincies. Dubbele vergrijzing, demografische druk, oplopende kosten. Welke opgaven hebben de drie provincies met elkaar gemeen? En hebben we ook gedeelde ambities om de zorg te transformeren?

Daarnaast nemen we een kijkje ‘over de grens’: in Twente werken zorgverleners aan een IZA-aanvraag rondom een regionale datahub. Wat zijn de plannen en hoe is de samenwerking ingericht?

Tot slot staan we stil bij het IZA Uitvoeringsakkoord. Waarom dit akkoord, wat betekent dit voor zorgverleners in de regio? En hoe bereiden zorgverleners uit de regio zich nú al voor op veranderingen rondom bijvoorbeeld generieke voorzieningen?

Ben je erbij? Leuk! Meld je aan via onderstaand formulier

GERRIT Podium

Meld je aan voor het eerstvolgende GERRIT Podium