Agenda 07 september 2021

Informatiebijeenkomst Kickstart Medicatieoverdracht in de keten

Aantonen dat de Informatiestandaard Medicatieproces 9 in de praktijk werkt in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Dat is kort gezegd wat het programma Medicatieoverdracht wil testen in een zogeheten Kickstart.

Meer weten over het concept beleidskader, het proces van aanmelding en de voorgenomen ondersteuning vanuit het programma Medicatieoverdracht? Meld je dan aan voor een informatiebijeenkomst op 2 en 7 september van 16:00 – 17:30 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst doe je via het aanmeldformulier.

GERRIT wil graag coördinerende partij zijn, zodat alle zorgverleners in Noord-Nederland kunnen profiteren van de opgedane kennis en ervaring. Wil je ook dat er een Kickstart Medicatieoverdracht komt in Noord-Nederland? Meld je bij onze projectapotheker Brigitte Duyvendak