Agenda 23 april 2024

Kennissessie; Wat verandert er in de werkprocessen van zorgverleners door het programma Medicatieoverdracht?

Samen met zorgverleners in Friesland werkt GERRIT aan de Kickstart Medicatieoverdracht, onderdeel van het landelijke programma Samen voor medicatieoverdracht, om te komen tot een actueel en volledig medicatieoverzicht van elke patiënt of cliënt.

Tijdens een webinar op 23 april van 13:00 tot 13:50 uur wordt aan de hand van een paar use cases op hoofdlijnen besproken hoe en waarom de afspraken over digitale medicatieoverdracht tot stand zijn gekomen en wat de impact is van deze afspraken op de werkprocessen van de zorgverleners die met medicatie te maken hebben.

Hier lees je wat GERRIT en de betrokken zorgverleners in Friesland doen binnen de Kickstart Medicatieoverdracht.