Agenda 02 juli 2020

Digitale, interactieve kennissessie PCH

PGO’s en algoritmen in de zorg: hoe houden we regie?

Op donderdag 2 juli 2020 van 15.00-16.00/16.20 uur organiseert het Personalised & Connected Health (PCH) Ecosysteem een digitale interactieve kennissessie over PGO’s en algoritmen in de zorg: hoe houden we regie? (i.p.v. gecancelde sessie d.d. 18 maart jl.)

GERRIT beveelt deze bijeenkomst van onder meer onze participant het UMCG van harte aan.

Programma

15:00 – 15.05 Check in

15.05 – 15.10 Introductie Anja van der Heide

15.10 – 15.25 Inleiding Theo Hooghiemstra

15.25 – 15:35 Gelegenheid tot vragen stellen

15.35 – 16.00 Paneldiscussie o.l.v. Natasha Maurits

16:00 – 16:05 Afronding/pauze

16:05 – 16:20 Voor geïnteresseerden: de ins en outs voor het indienen van subsidieaanvragen PCH Ecosysteem
door programma management Vincent Huisman en Anja van der Heide

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via mail

Na aanmelding ontvangt u 2 dagen voor aanvang van de bijeenkomst een inlogcode voor deelname via het platform Event Insight dat het event ondersteunt.

Toelichting op het programma

Samen met Theo Hooghiemstra en het veld van onderzoekers, zorgprofessionals, IT-ondernemers en beleidsmakers gaan we in gesprek over:

  1. Het landschap van digitalisering in de zorg, Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) en de rol van algoritmen daarin: waar zitten we nu?
  2. Kansen en risico’s bij gebruik van algoritmen in de zorg
  3. Contouren voor de toekomst: strategisch/bestuurlijk, juridisch en ethisch
  4. Waar hebben we in dit verband nog geen antwoorden op, maar moeten we wel rekening mee houden?

Theo Hooghiemstra heeft een achtergrond als bestuurskundige en jurist. Hij is al vanaf het allereerste moment bij het gedachtegoed over afsprakenstelsels, PGO’s en MedMij betrokken. Hij is nu medebestuurder van de stichting MedMij. Hooghiemstra is gepromoveerd op het proefschrift ‘Informationele zelfbeschikking in de zorg’, met PGO’s en MedMij als centrale casus. Sinds begin 2019 is hij directeur van het mede door hem opgerichte adviesbureau Hooghiemstra & Partners voor strategisch-juridisch advies op het raakvlak van technologie en recht. De bestuursfunctie bij Stichting MedMij vervult hij in deeltijd.

Na de inleiding van Theo Hooghiemstra volgt een paneldiscussie met het publiek, onder leiding van prof. dr. Natasha Maurits. Deelnemers aan het panel zijn:

  • Els Maeckelberghe – universitair hoofddocent Medische Ethiek en Onderzoekethiek, UMCG
  • Arie Dijkstra – hoogleraar Psychologie van Gezondheid en Ziekte, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, RuG
  • Theo Hooghiemstra – bestuurskundige en jurist, Hooghiemstra & Partners
  • Ronald van Rheenen – nucleair geneeskundige, UMCG
  • Gerrit Baarda, oprichter en CEO ZiuZ, Gorredijk