Agenda 20 september 2022

Stuurgroep Uitwisselplatform XDS-NN

De ziekenhuizen in Noord-Nederland zijn eigenaar en opdrachtgever met betrekking tot de kaders en hoofdlijnen van het XDS-programma en de daarin te stellen prioriteiten. Daarbij stellen zij ook gezamenlijk het inhoudelijke beleid vast ten aanzien van de gegevensuitwisseling.

De stuurgroep Uitwisselplatform XDS-NN bestaat uit een kleine vertegenwoordiging van de ziekenhuizen in Friesland, Groningen en Drenthe. Binnen de Stuurgroep Uitwisselplatform XDS-NN besluiten de zorgaanbieders over het uitoefenen van hun verantwoordelijkheid in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De besluitvorming richt zich onder meer op gegevensverwerking via de XDS-infrastructuur en maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging.

De stuurgroep Uitwisselplatform XDS-NN komt elk kwartaal bijeen.