Agenda 17 oktober 2024

Stuurgroep Uitwisselplatform XDS-NN

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de besluitvorming rondom het uitwisselplatform patiëntdata XDS-NN.

De ziekenhuizen in Noord-Nederland zijn eigenaar en opdrachtgever met betrekking tot de kaders en hoofdlijnen van het XDS-programma en de daarin te stellen prioriteiten. Daarbij stellen zij ook gezamenlijk het inhoudelijke beleid vast ten aanzien van de gegevensuitwisseling.

De stuurgroep komt elk kwartaal bijeen.