Nieuws
25 april 2022

PGO versnellingstraject voor Babyconnect

Babyconnect Noord-Nederland gaat gegevens beschikbaar stellen via persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Dit wordt één van de versnellingsprojecten van Babyconnect.

GERRIT is samen met ROS Friesland projectleider van Babyconnect Noord-Nederland en is bezig met de voorbereidingen van dit project. We voeren gesprekken met leveranciers van verloskundige informatiesystemen en met leveranciers van PGO’s. Ook spreken we met zwangere vrouwen en verloskundigen. Om goed gebruik te kunnen maken van een PGO is het van belang dat gegevens op een goede manier in het PGO terechtkomen. Daarnaast willen we graag van de zwangeren horen welke gegevens zij willen zien in een PGO en hoe dat op een overzichtelijke manier getoond kan worden.

Het is de bedoeling dit PGO-project in kleinere setting – binnen de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) Sneek en Heerenveen – uit te voeren binnen Babyconnect Noord-Nederland.

Versnellingstrajecten Babyconnect

Vanwege de uitblijvende financiële dekking voor materiële kosten is er een versnellingsagenda gemaakt rondom Babyconnect. Hierin zijn verschillende projecten verdeeld over de verschillende deelnemende regio’s in het land. Eén van de projecten die we in Noord-Nederland gaan doen richt zich op het zichtbaar maken van geboortezorggegevens in PGO’s. Deze PGO’s, persoonlijke gezondheidsomgevingen, zijn bedoeld voor zwangeren / kersverse ouders. PGO’s zijn omgevingen die je kunt gebruiken op bijvoorbeeld je mobiele telefoon, tablet of computer waarin jouw medische gegevens van verschillende zorgverleners op één plek inzichtelijk zijn (in tegenstelling tot een portaal waar je die maar van één zorgorganisatie kan zien).

Meer informatie over Babyconnect Noord-Nederland

Het subsidieprogramma Babyconnect helpt de geboortezorg bij het realiseren van informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling. Op onze projectenpagina vind je meer informatie over Babyconnect.