Nieuws
05 juli 2024

Uitkomsten en vervolg regiosessie Mitz

Hoe gaan we er samen in de regio voor zorgen dat zorgaanbieders aansluiten op de landelijke toestemmingsvoorziening Mitz? Die vraag stond centraal bij de regiosessie Mitz van 24 juni. Samen met zorgverleners bracht Marleen Oldenburger, projectleider bij GERRIT, verschillende ‘beren op de weg’ in kaart. In het najaar komt er een vervolgsessie Mitz.

Waarom een regiosessie over Mitz?

GERRIT ondersteunt zorgaanbieders in Noord-Nederland met digitale gegevensuitwisseling. Voor een groot deel van deze gegevensuitwisseling- en/of beschikbaarheid is patiënttoestemming een belangrijke randvoorwaarde. In de online toestemmingsvoorziening MijnMitz leggen burgers (soms samen met zorgverleners) hun toestemmingskeuzes vast, zodat medische dossiers kunnen worden ingezien op het juiste moment. Landelijke zorgkoepels hebben zich in het IZA  uitvoeringsakkoord (jan. 2024) geconfirmeerd aan Mitz als toestemmingsvoorziening en steeds meer leveranciers zijn klaar voor een eerste GLG (gecontroleerde livegang). Toch is het (nog) niet helemaal duidelijk hoe de implementatie van Mitz in de gehele zorgbreedte gaat worden uitgerold en welke organisaties in de regio hier een rol in hebben.

Aanwezige (zorg)organisaties

De regiosessie Mitz werd goed bezocht, er kwamen vertegenwoordigers van: GHC, Dokter Drenthe, Dokterszorg Friesland, GAV, DAC, FAO, Certe, Martini ziekenhuis, Ommelander ziekenhuis, MCL, Nij Smellinghe ziekenhuis, Alliade, Pharmapartners, Topicus, Mitz, VZVZ en GERRIT.

Beren op de weg

De implementatie van een landelijke voorziening zoals Mitz is een gefaseerd proces. Hierdoor ontstaat er een tussenfase van zorginstellingen die al aangesloten zijn op Mitz en zorginstellingen die nog gebruik maken van lokale toestemming of volgjezorg. Na een update over Mitz ontwikkelingen hebben we deelnemers van de regiosessie gevraagd om obstakels op te schrijven, zodat we die van te voren kunnen meenemen in de voorbereiding op een landelijke uitrol. Na het verzamelen van alle beren zijn er drie thema’s gekozen om vervolg aan te geven:

  1. Onduidelijkheid over (5 stappen van) implementatie.
  2. Overzicht en coördinatie.
  3. Waar voeren we dit gesprek?

Deelnemers geven aan graag aangehaakt te blijven en omschrijven per (zorg)organisatie hoe ze hun rol zien. GERRIT organiseert in september/oktober een (online) vervolgsessie Mitz. De datum is afhankelijk van de resultaten van de implementatie van Mitz in de twee proefregio’s (Utrecht en Noord-Holland-Noord). Daarnaast voert GERRIT voorbereidende gesprekken met het Mitz implementatieteam van VZVZ, de eerstelijn coöperaties en zijn we betrokken bij de gecontroleerde livegangen in de regio. Daarnaast blijven we de ontwikkelingen van Mitz op de voet volgen, maken we overzichten en geven we uitleg waar nodig.

Downloads

Hieronder vind je de volledige uitwerking van de regiosessie Mitz en de sheets met informatie die tijdens de sessie is gedeeld.

Op de hoogte blijven?

Wil je aanwezig zijn bij de online vervolgsessie van Mitz in september/oktober? Dat kan! Vul onderstaand contactformulier in en we zorgen ervoor dat je te zijner tijd een uitnodiging met Teams-link ontvangt.

Blijf op de hoogte van Mitz

This field is for validation purposes and should be left unchanged.