Nieuws
14 juli 2022

Verslag GERRIT Podium PGO’s en e-health

Waar draait het eigenlijk om bij ‘PGO’s en e-health’. Hoe ver is de PGO-ontwikkeling? En wat levert het op? Deze onderwerpen en meer kwamen aan bod bij het GERRIT Podium ‘PGO’s en e-health’ van 21 juni 2022, voor het eerst sinds corona weer op locatie in Drachten.

Wim Hodes, directeur-bestuurder van GERRIT, startte de bijeenkomst met een korte schets van wat er tijdens de bijeenkomst wordt besproken: wat zijn de ervaringen tot nu toe en wat gebeurt er allemaal?

Gebruikerservaringen PGO’s in Brabant

Angélique van der Veer en Anne Koop van RZCC (De RSO van Zuidoost-Brabant), gaven via Teams een presentatie over gebruikerservaringen met de PGO. Voor dit onderzoek is een groep cliënten met diabetes en hart- een vaatproblemen uitgekozen waarbij veel metingen nodig zijn. De testfase is gestart in november 2021 met als looptijd 1 jaar. Via een enquête worden elk kwartaal de ervaringen van de cliënten getoetst. PGO’s scoren nu nog een gemiddeld cijfer van 4,9 (uit 10). Zorgverleners ervaren nog geen meerwaarde als een patiënt een PGO gebruikt. Er is een flinke implementatie-inspanning nodig om dergelijk gebruikers-ervaringonderzoek te doen. Zorgverleners als ambassadeurs blijken essentieel voor een succesvolle inclusie.

Actieonderzoek PGO Noord-Nederland

Marleen Oldenburger, GERRIT en Kirsten Waaijer, adviseur en actie-onderzoeker bij Pluut en Partners, vervolgden het Podium met een toelichting op actieonderzoek rondom PGO’s in Noord-Nederland. Het doel van dit onderzoek is meer ervaring op doen met het gebruik van PGO’s en de aansluiting van PGO’s op de patiëntbehoefte. Het idee is om in Noord-Nederland te kijken naar een specifieke patiëntengroep en hierbij passende ondersteuning te vinden. Door dit onderzoek met patiënten wordt gekeken waar en hoe de PGO’s verbeterd kunnen worden. De details worden nog ingevuld. Op dit moment doen huisartsen, ziekenhuizen en de revalidatie mee. In de toekomst wellicht ook geboortezorg, die op dit moment bezig is met een eigen versnellingsprogramma. Fysiotherapie zit buiten scope van het actieonderzoek, maar is wel betrokken bij PGO NN.

Heb je vragen over de presentatie? Dan kun je terecht bij Marleen Oldenburger van GERRIT.

Ervaringen vanuit het OPEN-project

Omwille van tijd is de video, verzorgd door Geert Helder, Dokterszorg Friesland overgeslagen. Wim Hodes vatte de video als volgt samen. Open Friesland heeft bijna alle huisartsen technisch aangesloten. Eén derde van de huisartsen in Friesland kiest voor een PGO. Bij Huisartsenpraktijk Wouterswoude wordt gekeken wat de toegevoegde waarde is van een PGO. De medewerkers van de praktijk merken dat als ze mensen naar de PGO verwijzen, dat er minder vragen komen. Op de website verwijzen ze patiënten naar PGO’s, ook met uitleg en instructie. De ervaring tot nu toe is dat het werkt. De PGO biedt momenteel nog niet veel meer ten opzichte van het portaal (deze praktijk heeft een eigen portaal).

Demonstratie veilig mailen naar een PGO

Chris Borsten van Ivido zorgde samen met Hans ter Brake (Quli) en Bertine Uithoven (Enovation) voor een primeur tijdens dit GERRIT Podium. Namelijk: veilig mailen vanuit een huisartsensysteem naar de PGO van een patiënt. Dit is een technische oplossing waarbij twee veilige omgevingen (NTA7516 compliant) worden gekoppeld (veilige mail + PGO). De patiënt krijgt een notificatie dat er een melding is, logt in bij het PGO-portaal en kan het e-mailbericht (met bijlage) opslaan.

De demonstratie leverde enige discussie op in de zaal. Enkele opmerkingen zijn: ‘Mooi dat dit al werkt, maar hoe werkt het voor zorgverleners?’ ‘En kan een bericht ook in het ECD terechtkomen?’ Momenteel worden de eerste stappen gezet binnen deze veilige mailtoepassing.

Status PGO Netwerk Noord

Michel Evers, programmamanager bij De Friesland, vervolgde het programma met een presentatie over het programma PGO Netwerk Noord. GERRIT is penvoerder van PGO Netwerk Noord. Bedrijven en zorginstellingen uit Friesland, Groningen en Drenthe werken samen in het programma PGO Netwerk Noord. Op dit moment ligt de focus op de realisatie van usecases. De afgelopen tijd is ingezet op versnellingen hiervan. In totaal zijn er negen pitches van nieuwe usecases geweest. Er nemen 69 organisaties deel aan PGO Netwerk Noord tot het einde van het programma. Voor alle betrokkenen moet voldoende urgentie zijn om mee te doen. Daarom wordt gekeken naar samenwerking van verschillende professionals binnen elk project om een goed resultaat op te kunnen leveren dat ook wordt gebruikt.

Usecase PGO Netwerk Noord: VR sports health platform

Lion Castle is een game-uitgeverij en is één van de bedrijven die een usecase hebben ingediend bij PGO Netwerk Noord. Ronnie Nelis van Lion Castle lichtte het ingediende project toe.
Het idee is dat patiënten via een virtuele AI-coach oefeningen uitvoeren. De coach ziet hierdoor hoe de oefeningen worden uitgevoerd. Dit kan ingezet worden bij bijvoorbeeld fysiotherapie. De fysiotherapeut kan op afstand monitoren hoe de oefeningen gaan en eventueel bijsturen met advies. De patiënt kan hierbij zelf het hele programma inrichten en zo het uiterlijk van de coach instellen, oefeningen kiezen en ook de omgeving veranderen.

Communicatie uit het systeem gaat naar de zorgverlener. Er moet een systeem komen zodat de zorgverlener dit makkelijk kan inzien. Op dit moment is Lion Castle nog niet betrokken bij PGO’s. De aanwezigen van PGO-leveranciers Quli en Ivido geven aan wel ideeën te hebben hoe dit bij de PGO’s betrokken kan worden.

Als afsluiting gaven Ronnie Nelis en Valentijn van der Lende van Lion Castle een VR-demonstratie.

Wil je meer weten over PGO’s of e-healthtoepassingen of heb je een vraagstuk op dit gebied? Neem dan contact op met GERRIT. Wij denken graag met je mee! Je bereikt ons via 085-7604076 of per mail: servicedesk@wijzijngerrit.nl.